Csengelei naptár

Január

 

1. 1913-ban ezen a napon született Csókási György Antalné Juhász Ilona (†1960), aki községi szülésznő volt az 1930-as évek végétől haláláig.

1930-ban ezen a napon született Csókási Istvánné Túri Ilona női szabó, aki az 1950-es és 1960-as években a Nőtanács pénztárosa volt.

1942-ben ezen a napon született Laczkó Ferenc, aki 1999-től Kistelek plébánosa, oldallagosan Csengelét is ellátva. Jelentős érdeme volt a falu templomának felépítésében.

1950-ben ezen a napon önálló településsé vált Csengele, és megindul az önállósított anyakönyvezés is.

1956-ban ezen a napon született Tisóczki Ferenc, aki 1977-1980 között postai kézbesítő volt. Kaukázusi juhászkutya tenyésztésével foglalkozik, állataival több díjat nyert. 1976-1984 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1964-ben ezen a napon a könyvtár tanácsi kezelésbe ment át.

1970-ben ezen a napon egyesült a Honfoglalás és Vadgerlés Tsz, és létrejött az Egyesült Tsz.

1975-ben ezen a napon egyesült az Egyetértés, az Aranykalász és az Egyesült Tsz, létrejött az Aranyhomok MGTSZ.

2004-ben ezen a napon újra Gregus Sándorné lett a falugazdász.

2007-ben ezen a napon a Magmaplus Kisteleki Hőszolgáltató és Vízközmű Kft. vette át a vízszolgálatatást a községben.

2. 1943-ban ezen a napon kezdte meg működését a csengelei I. fokú közigazgatási kirendeltség. 

1995-ben ezen a napon kezdte meg a termelést a konzervgyárban a Szigma-Pack Kft.

2006-ban ezen a napon kezdődött meg a tanyagondnoki szolgáltatás.

3. 1920-ban ezen a napon született Szűcs Mihály, aki a II. világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1948-ban ezen a napon hunyt el Túri István, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt  1929-től. 1931-ben az iskolagondnokság tagja lett.

4. 1888-ban ezen a napon született vitéz Virágh Menyhért, aki 1929-1941 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület ellenőre, 1937-től alelnöke volt. A Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmánya tagja lett 1944-ben.

1974-ben ezen a napon hunyt el Csókási István, aki 1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselőnek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.

1990-ben ezen a napon született Tóth-Andor Bea, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

5. 1911-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1997), aki 1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi tanács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkéntes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.

1979-ben ezen a napon hunyt el Kormányos Sándor, aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a termelési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es években postásként dolgozott.

6. 1896-ban ezen a napon született Sárhegyi Károly (†1965), aki 1942-től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi iskolában tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a jegyzője volt.

1907-ben ezen a napon született Molnár Péter (†1985), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt az 1932-1939 közötti időben.  

1940-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†2004), aki 1961-1964 között tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi párttitkár volt.  

1988-ban ezen a napon született Bencsik Róbert, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

7. 1931-ben ezen a napon született Gombos Józsefné Nádasdi Etelka, aki 1953-1959 között a Pántlika úti iskolában tanított.

1936-ban ezen a napon született Sutka Zoltán (†1998), akit az 1956-os magatartása miatt börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.

1947-ben ezen a napon született Heim Gézáné Berta Márta, aki 1969-től tanított Csengelén. 2008-tól napköziotthonos nevelőként. 1977-1991 között iskolaigazgató volt. 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet. 2007-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. Nyugdíjba vonulásakor (2011) Pedagógus Szolgálati Érmet kapott.

1991-ben ezen a napon indult meg a községben a második orvosi szolgálat Rényiné dr. Torontáli Renáta vezetésével.

8. 1948-ban e napon Gyáni Imre főispán Hankóczi Bélával, az elszámoltatások Csongrád megyei megbízottjával Csengelén ellenőrizte az elszámolási kötelezettséget.

1978-ban ezen a napon született Palotás László, aki 2003-2004 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

9. 1997-ben ezen a napon hunyt el Szüle Ferenc, aki 1944-1960 között a motormalom gépésze volt.

10. 1966-ban ezen a napon született Kucsora Péter, aki 1990-től 2011-ig a Csenge1ei Polgárőr Csoportot vezette. 2011-ben tiszteletbeli csoportvezetőnek választották meg.

1970-ben ezen a napon született Demeter János, aki 2003-tól a csengelei focicsapat kapusa. 

1980-ban ezen a napon hunyt el Tóth Pál, aki a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja volt 1944-től.

11. 1915-ben ezen a napon született Túri Imre (†1994), aki 1944-1945-ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a földműves szövetkezet ügyvezetője volt.

1940-ben ezen a napon született Varga Ferencné Király Éva, aki 1963-1975 között a belterületi iskolában tanított.

1881-ben ezen a napon született Katona Ferencné Kordás Róza (†1980), aki 1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt.

12. 1916-ban ezen a napon született Kecskés Kálmánné, aki 1953-ban a belterületi iskolában tanított.

1944-ben ezen a napon született Sztachó Károly, aki az 1980/81-es tanévben a belterületi iskolában tanított.

1955-ben ezen a napon születet Henczné Gut Julianna, aki 1978-tól körzeti védőnő.

13. 1945-ben ezen a napon született Szabó Lajosné Csomor Piroska (†2004), aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri hivatal előadója volt.

1995-ben ezen a napon alakult meg a "Csengeléért" Egyesület.

14. 1939-ben ezen a napon hunyt el Pap Márton, akit az 1919-es tanácsi választáskor a csengelei iskolaügyi bizottság tagjának választottak. Az 1920-as években esküdt lett. 1933-ban a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjává választotta.

1969-ben ezen a napon született Király István, aki 1993-1994 között a csengelei focicsapat tagja volt. 

1977-ben ezen a napon hunyt el Drinóczki Béla, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töltött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

2002-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány.

15. 1886-ban ezen a napon született Wéner Lajos, aki 1906-tól a Templomhalmi iskolában tanított.

1888-ban ezen a napon született Bodor Márton, aki Csengelén kapott vitézi telket. 1944-ben a Független Kisgazdapárt választmányi tagjává választották.

1898-ban ezen a napon született Bitó József (†1960) földműves, aki 1949-ben a községi képviselő-testület tagjává választottak.

1965-ben ezen a napon született Árvai Kálmán, aki a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes vezetője volt 2008-ig. 2008-tól az Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egyesület parancsnoka 

16. 1884-ben ezen a napon született Kovacsis Vince Gábor (†1978) ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta Csengelén a kántori feladatokat. 

1898-ban ezen a napon született dr. Aniela Kozłowska lengyel botanikus professzor, aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett kutatómunkát.

1949-ben ezen a napon született Kormányos Sándor mezőgazdasági vállalkozó, aki 1977-ben az országos tejtermelési verseny II. helyezettje lett. 10 tehéntől származó 48.801 liter tejet értékesített. 1989-ben az országos fejési versenyben második helyezést ért el.

1956-ban ezen a napon született Szabó Tibor, aki 1992-1994 között a csengelei focicsapat kapusa volt.

1976-ban ezen a napon hunyt el Sutka István, aki a Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 1944-től.

18. 1863-ban ezen a napon született Darányi Imre (†1945) gazdálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.

1887-ben ezen a napon született Bagi Pál (†1970) gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület körgazdája volt.

1928-ban ezen a napon született Pigniczki József, aki 1961-1970 között a községi tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese, 1967-1972 között az MSZMP községi párttitkára volt.

1975-ben ezen a napon az önkéntes tűzoltó testület egyesületté alakult át.

1977-ben ezen a napon hunyt el dr. Bérczi Béla orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított.

19. 1952-ben ezen a napon született Széll Lajos, aki 1985-től tagja az egyházközségi képviselő-testületnek. 1990-2006 között önkormányzati képviselő volt.

1953-ban ezen a napon született Károlyi Gáborné Varga Gabriella, aki 1980-1982 között a belterületi iskolában tanított.

20. 1912-ben ezen a napon született Süli János (†1985), aki 1959-től a Március 15. Tsz. elnöke volt.

21. 1921-ben ezen a napon született Balogh Imre pénzügyőr. A II. világháborúban, a fronton szerzett betegségében itthon hunyt el 1944-ben.

1935-ben ezen a napon született Lakatos Éva Mária, aki 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.

22. 1912-ben ezen a napon született Kucsora Péter, aki a II. világháborús harcokban, valószínűleg a Don-kanyarnál hősi halált halt.

1937-ben ezen a napon született Valkovics Antal, aki 1994-2002 között önkormányzati képviselő volt.

1945-ben ezen a napon hunyt el az uripintyi (Szovjetunió) hadifogolytáborban Sutka István.

1966-ban ezen a napon hunyt el Varga Gyula, aki 1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.

1980-ban ezen a napon hunyt el Nagy Imréné Buknicz Piroska, aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszolgáló.   

23. 1886-ban ezen a napon született Túri István (†1987), aki 1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.

1908-ban ezen a napon született Balogh István gyümölcsfakertész. Csengelén faiskolája volt. 1947-től tagja volt az egyházközségi képviselőtestületnek.

1958-ban ezen a napon született Erdélyi Ferenc, aki 1980-1990 között tanácstag, 1900-1994 között önkormányzati képviselő volt.

1969-ben ezen a napon született Karakásné dr. Csurgó Ilona gyógyszerész, aki 2013-tól vezeti a gyógyszertárat.

24. 1893-ban ezen a napon született Katona Pál (†1961), aki a Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet titkárának választották.

1975-ben ezen a napon a Bogár-tanya mellett homokkitermelés közben emberi csontokat találtak.

25. 1975-ben ezen a napon született Túri Anikó, aki 1997-1999 között közművelődési előadó, 1999-től 2008-ig a polgármesteri hivatalban pénzügyi előadó volt.

26. 1992-ben ezen a napon hunyt el Lippai Józsefné Tisóczki Viktória, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másodbíróvá választották.

27. 1975-ben ezen a napon kezdték meg dr. Horváth Ferenc régész vezetésével a Bogárháti templomrom feltárását.

1978-ban ezen a napon hunyt el Molnár János, aki 1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt.

28. 1971-ben ezen a napon született Kővágó Antal, aki 1992-1999 között tagja volt a csengelei focicsapatnak.

1974-ben ezen a napon született Kopasz Tiborné Fekete Andrea, aki 1992-1995 között képesítés nélküli napközis nevelő volt az általános iskolában, majd 1995-1996 között az óvodában dolgozott képesítés nélküli óvónőként.

30. 1914-ben ezen a napon született Mészáros József, aki a II. világháborús harcok során a Balaton környékén hősi halált halt.  

1949-ben ezen a napon alakult meg a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csengelei szervezete. Ugyanezen a napon adták át Csengelének a Mintaközség kitüntetéssel járó vándorzászlót.

31. 1995-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Gazdakör.

 

Február

 

1. 1956-ban ezen a napon hunyt el Balogh Béla földműves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

2004-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1961-1964 között tanyai iskolákban tanított. 1972-1977 között községi párttitkár volt.  

2. 1895-ben ezen a napon született Szalai József rendőr, akit 1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.

1906-ban ezen a napon született Nagy Ferenc (†1980), aki 1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1931-ben ezen a napon született Punkhardt Margit, aki 1951-1954 között a belterületi iskolában tanított. 

1953-ban ezen a napon született Tóth Tibor, aki számítógép vezérlésű marógépeivel többszörös vásárdíjas. 1979-1990 között az MHSZ Csengelei Lövészklub titkára volt. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  

3. 1970-ben ezen a napon született Törkölyné Harkai Erika, aki 1992-1996 és 1999-2002 között a takrékszövetkezet csengelei kirendeltségének vezetője volt.  

1975-ben ezen a napon született Csókási Tibor, aki 1992-től a csengelei labdarúgó csapat játékosa volt.

4. 1895-ben ezen a napon született Peterdi Lajos tanító, akit 1925-ben vitézzé ütöttek.

Ezen a napon van Csengele egyik névnapja (a másik: július 24.).

6. 1999-ben ezen a napon – több mint 2 éves átalakítás után – újra megnyílt az Öregmalom vendéglő.

7. 1913-ban ezen a napon született Movik Antalné Bálint Julianna, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.

1928-ban ezen a napon született Kiss László (†2002), aki 1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt.

8. 1915-ben ezen a napon született Kormányos Sándor (†1979), aki 1949-ben oklevelet és pénzjutalmat kapott a termelési versenyben elért jó eredményéért. Az 1950-es években postásként dolgozott.

1956-ban ezen a napon született Kormányos Istvánné Pallagi Klára, aki alapításától tagja a népdalkörnek.  

1971-ben ezen a napon született Tóthné Franczia Beáta, aki 1989-1990 között az általános iskolában tanított.

9. 1953-ban ezen a napon hunyt el Nagy Antal, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

1993-ban ezen a napon alakult meg a Földkiadó Bizottság 17 taggal. 

10. 1927-ben ezen a napon született Nagy Imre (†1989), aki 1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.

1961-ben ezen a napon született Juhász Antal, aki 1991-1995 között a csengelei focicsapat tagja volt.

1966-ban ezen a napon született Varga Zoltán, aki 1985-1987 között az általános iskola képesítés nélküli napközis nevelője volt. Alapító tagja volt a falu labdarúgó egyesületének, először ifiként, majd a nagy csapat játékosaként.

11. 1975-ben ezen a napon fejeződött be a Bogárháti templomrom feltárása.

12. 1909-ben ezen a napon tartott árverésen Vajda Sándor szerezte meg 6 évre a csengelei vadászterületet.

13. 1928-ban ezen a napon született Gombos József, akit 1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet ifjúsági vezetőjének választottak meg.

1954-ben ezen a napon született Szőnyi Imre, aki 1991-1998 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1975-ben ezen a napon hunyt el Tóth Jánosné Hegedűs Hermina, akit az 1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjának választottak.  

1987-ben ezen a napon hunyt el Túri István, aki 1929-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányának, 1931-ben az iskolagondnokságnak lett a tagja.

 14. 1908-ban ezen a napon született Samu Bálint (†1957) kovács.

1921-ben ezen a napon született Rácz Gyula, aki a II. világháborúban, az Arad környéki harcokban 1944-ben eltűnt.

1964-ben ezen a napon született Sándor Józsefné Deák Erzsébet, aki 1997-től postai kézbesítő volt, majd 2002-től virágboltos. 2008-tól a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyettese.

15. 1951-ben ezen a napon hunyt el Sisák Sándor, aki az 1920-as években esküdtként tevékenykedett. A Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től választmányi tagja volt.

 

16. 1895-ben ezen a napon született Balog Imre földműves, aki csengelei vörösőr volt 1919-ben.

1922-ben ezen a napon született Kulman János (†1945), aki a II. világháború során ismeretlen harctéren hősi halált halt.

17. 1913-ban ezen a napon született Sztankai István (†1994) ferences szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát vezette.  

1938-ban ezen a napon született Lesták Mátyás, aki 1997-ben a Független Kisgazdapárt csengelei alapszervezetének elnöke lett. 1997-1999 között a METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt.

1996-ban ezen a napon hunyt el Kecskés István (†1996), aki postai kézbesítő volt.

19. 1993-ban ezen a napon rendezték az első malomversenyt az Öregmalom vendéglőben. A bajnok Korom Mihály, a legeredményesebb női versenyző Árvai Kálmánné lett.

2004-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferencné Vígh Ilona, aki 1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola alkalmazottja volt.

20. 1944-ben ezen a napon hunyt el Szabó Dudrai Lajos, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt. Az 1920-as években esküdtként tevékenykedett.

1974-ben ezen a napon született Polonkay Roland, aki 2002-től a csengelei focicsapat játékosa.

21. 1960-ban ezen a napon hunyt el Süli János, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1961-ben ezen a napon hunyt el Katona Pál, aki a Földosztó Bizottság elnöke volt 1945-ben. 1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet titkárának választották.

1977-ben ezen a napon született Tóth Mária, aki 2001-2005 között Csengelén tanított.

2002-ben ezen a napon mutatták be Horváth Ferenc "A csengelei kunok ura és népe" című könyvét a szegedi Móra Ferenc Múzeumban.    

22. 1940-ben ezen a napon született Tóth Józsefné Lippai Rozália, aki 1960-tól a községháza alkalmazottja.

1991-ben ezen a napon hunyt el Bagi János, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

23. 1888-ban ezen a napon született Sisák István (†1961), aki rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vonult nyugállományba.

1928-ban ezen a napon született Virágh Ferencné Hell Irén, aki 1999-től tagja a népdalkörnek.

1949-ben ezen a napon hunyt el Magyar András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

2002-ben ezen a napon volt falunkban az első judo verseny a Faluházban.

24. 1910-ben ezen a napon született Csomor József (†1986), akit 1949-ben a képviselő-testület tagjává választották.

1930-ban ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgári Lövész Egyesület.

25. 1902-ben ezen a napon született Magyar Mihály (†1988), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt  csengelei szervezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 között egyházközségi-képviselőtestületében is tevékenykedett.

1991-ben ezen a napon alakult meg a FIDESZ helyi csoportja.

26. 1981-ben ezen a napon hunyt el dr. Aniela Kozłowska lengyel botanikus professzornő, aki 1927 nyarán a csengelei erdőben végzett kutatómunkát.

1963-ban ezen a napon született Pálinkásné Kordás Ágnes, aki 1983-tól az általános iskolában tanít. 2009-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 

27. 1923-ban ezen a napon született Balogh Sándor (†1989), aki 1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep adminisztrátora volt.

1949-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Függetlenségi Népfront Csengelei Népi Bizottsága Tisóczki Sándor elnökletével.

1978-ban ezen a napon született Rózsa István, aki 1995-1997 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

28. 1909-ben ezen a napon született Horpácsi (Jachan) Ignác (†1996), aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.

1943-ban ezen a napon hunyt el Nagy Lajos, aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

1997-ben ezen a napon volt a falusi művészeti iskolák első találkozója falunkban.

29. 1959-ben ezen a napon alakult meg a Március 15. Tsz.

 

Március

 

1. 1552-ben ezen a napon volt a dorozsmai csata, mely után a Szeged környéki települések elnéptelenedtek. Valószínűleg ekkor pusztult el a Templomhalmi templom is.

1940-ben ezen a napon indult meg a csengelei állami anyakönyvezés Takács Mihály iskolaigazgató vezetésével. 

1953-ban ezen a napon született Olajos József, aki 1976-2011 között buszsofőrként dolgozott. 1968-1973 között tagja volt a csengelei focicsapatnak. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

2. 1956-ban ezen a napon született Seidl Ambrus plébános, aki 1997-1999 között Csengelét is ellátta. Ő kezdte tervezni a templom építését. 

3. 1934-ben ezen a napon született Csorba János, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.

1959-ben ezen a napon született Vörös Józsefné Kurucz Rozália, aki 1977-1989 között az óvoda óvónője volt.

1971-ben ezen a napon született Hegedűs Flórián, aki 1993-1994 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1976-ban ezen a napon követett el öngyilkosságot Rácz Tibor, aki 1962-től tanácselnök volt.

4. 1854-ben ezen a napon indult meg a közlekedés a Csengelén keresztül haladó Kiskunfélgegyháza-Szeged vasútvonalon.

1919-ben ezen a napon született Dudás Pálné Bán Margit, aki 1946-1961 között a Pántlika úti iskolában tanított.

1996-ban ezen a napon hunyt el Szalai József, akit az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.

1996-ban ezen a napon nyílt meg a mezőgazdasági bolt.

6. 1907-ben ezen a napon született Lippai József (†1984), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságvezetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi Bizottságának titkára volt. 

1915-ben ezen a napon született Váradi György, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen körülmények között hősi halált halt.  

1935-ben ezen a napon született Lippai Ilona, az 1950-es években az Állami Hengermalom adminisztrátora volt.  

1955-ben ezen a napon született Minkó Ferenc (†2002), aki 1980-1989 között községi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt a csengelei focicsapat intézője.

1972-ben ezen a napon született Széll Zsolt, aki 1997-től postai kézbesítő volt.

1997-ben ezen a napon interpellált az országgyűlésben Lezsák Sándor MDF-es képviselő "Mikor épül összekötő út Csengele és Kiskunmajsa között?" címmel a közlekedési és hírközlési miniszterhez.

2003-ban ezen a napon hunyt el Tóth István bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt.

7. 1927-ben ezen a napon született Szőke László, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában tanított.

1960-ban ezen a napon hunyt el Bitó József földműves, akit 1949-ben a községi képviselő-testület tagjává választottak.

8. 1946-ban ezen a napon született Juhász József, aki 1967-1986 között a községi tanács tagja volt. 1990-2010 között önkormányzati képviselőként tevékenykedett.  

1970-ben ezen a napon született Mészáros Aranka óvónő, aki 1991-től dolgozott az óvodában, 1995-1996 között vezetőként.

9. 1904-ben ezen a napon született Tóth Jánosné Hegedűs Hermina (†1975), akit az 1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjának választottak.  

1968-ban ezen a napon született Czirokné Krizsán Zsuzsanna, aki 1996-tól táncot tanít falunkban. A Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke.

1968-ban ezen a napon született Novákné Vízhányó Erzsébet, aki 1991-1996 között virágboltosként tevékenykedett. 2000-től dolgozik az általános iskolában napközis nevelőként. 2005-ben megkapta "A csengelei iskoláért" plakettet.

1996-ban ezen a napon rendezett nőnapi bálon mutatkozott be nyilvánosan a citerazenekar és a népdalkör.

10. 1898-ban ezen a napon született dr. Bérczi Béla (†1977) orvos, aki 1926-1928 között Csengelén gyógyított. 

1936-ban ezen a napon született Bárkányi Jánosné Kurucsai Ilona (†1993), aki 1955-1976 között több csengelei tanyai iskolában tanított.

1968-ban ezen a napon született Horváth Zsolt, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

11. 1905-ben ezen a napon született Kun Szabó Kálmán, aki II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.  

1947-ben ezen a napon született Bencsik Ferencné Agárdi Margit, aki 1966-1994 között fodrászként dolgozott. 

13.  1922-ben ezen a napon született Vincze József (†1945), aki a II. világháborús harcok során Sopronban haslövés következtében hősi halált halt.

14. 1905-ben ezen a napon született Balogh József lakatos, aki sok közéleti tisztséget töltött be. 1956-ban tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak, melyért internálták.

1958-ban ezen a napon született Rényi László, aki 1994-1998 és 2002-2006 között tagja volt a képviselő-testületnek. 2001-től a népdalkör és citerazenekar vezetője.

1972-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Pál, akit az 1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává választottak.   

1998-ban ezen a napon tucatnyi falu művészeti iskolása mérte össze tudását a Faluházban.

15. 1912-ben ezen a napon hunyt el Krachtusz Gusztáv, aki 1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.

1929-ben ezen a napon született Tóth Imréné Németh Jolán, aki alapításától tagja a népdalkörnek.

16. 1947-ben ezen a napon született Csókási Tibor vállalkozó, akit a csengelei polgárőrök 2002-ben tiszteletbeli polgárőr címmel tüntettek ki a polgárőr mozgalom kimagasló támogatásáért.

1981-ben ezen a napon született Haraszti Zsolt, aki 1994-ben a megyei bajnokságon atlétika versenyszámban II. helyezést ért el. Ugyanebben az évben az országos bajnok atlétikai csapat tagja volt. 1995-2004 között a csengelei focicsapat tagja volt.

1987-ben ezen a napon hunyt el Bangó Péter, aki kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.

18. 1899-ben ezen a napon született Drinóczki Béla (†1977), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több tisztséget töltött be. 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1912-ben ezen a napon született Gyurkovics Ferenc (†1982) gazdálkodó, aki levente oktató volt. 1948-ban az alsócsengelei MDP alapszervezet gazdaságvezetőjének választották meg.

1944-ben ezen a napon hunyt el Csáki István gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

1965-ben ezen a napon hunyt el Kiss János, aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

1977-ben ezen a napon hunyt el Balog Imre földműves, aki 1919-ben csengelei vörösőr volt.

1983-ban ezen a napon született Csányi Krisztina, aki 2002-től fogorvosi asszisztens.

2006-ban ezen a napon ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Csengelei Polgárőr Csoport. Két alapító tag 15 éves szolgálat után járó oklevelet.

19. 1910-ben ezen a napon született Sinka István (†1981), akit az 1949-es községgé alakuláskor bírónak választották. 1951-től a Lenin Tsz, 1961-től az Aranykalász Tsz elnöke volt.

1918-ban ezen a napon született Szalai Kálmán, aki a II. világháború során ismeretlen hadszíntéren eltűnt.

1923-ban ezen a napon született Rokolya József (†2008) bognár.

1960-ban ezen a napon született Rényiné dr. Torontáli Renáta, aki 1990-től az I. számú háziorvos.

1969-ben ezen a napon született Varga Levente, aki 1987-1990 között az általános iskola képesítés nélküli pedagógusa volt. 1992-ben közművelődési előadóként tevékenykedett.

20. 1865-ben ezen a napon született Nagy Antal (†1953), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

21. 1921-ben ezen a napon született Szűcs József, aki a II. világháború során hadifogságba esett. 1947-es hazatérése után a fogságban szerzett betegségében hunyt el. Neve szerepel az I-II. világháborús emlékművön.

1967-ben ezen a napon született Vígh Attila, aki 1995-től a Korona söröző kocsmárosa. Amatőr dartosként 1999-ben megnyerte a Halas Kupát. 2000-től a halasi NB I-es Darts Klub igazolt játékosa.

22. 1945-ben ezen a napon hadifogságban hunyt el Török Mihály, aki 1944 novemberében került szovjet fogságba.

1965-ben ezen a napon hunyt el Sárhegyi Károly, aki 1942-től az Erdősarki iskolában, 1957-től a belterületi iskolában tanított. Az egyházközség képviselő-testületének a jegyzője volt.

 1975-ben ezen a napon született Muhel Zsolt, aki 1997-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.

23. 1947-ben ezen a napon hunyt el Petrás István, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

1969-ben ezen a napon született dr. Farle Csabáné Sánta Ildikó, aki 1990-től az általános iskolában tanít.

24. 1947-ben ezen a napon született Kiss Ferenc, aki 1992-től az Öregmalom vendéglő tulajdonosa. Kb. 15 éven át a Hazafias Népfront községi titkára, 1980-1990 között a községi tanács tagja volt.

1957-ben ezen a napon hunyt el Samu Bálint kovács.

25. 1957-ben ezen a napon született dr. Balikó Katalin fogorvos, aki 1980-tól gyógyít falunkban.

1999-ben ezen a napon meggyilkolták a csengelei benzinkút kezelőjét. A gyilkost június 2-án fogták el.

26. 1967-ben ezen a napon született Vörös Tiborné Bartucz Gyöngyi, aki 1985-1988 között a takarékszövetkezet pénztárosa volt. 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

1971-ben ezen a napon született Czakó Ildikó, aki 1993-1996 között az általános iskola gazdaságvezetője volt. 1996-tól a Vetter Hungary Kft. pénzügyi ügyintézője.

27. 1945-ben ezen a napon született Lippai Viktória (†2003), aki 1964-1965 között a Pántlika úti iskolában tanított.

1955-ben ezen a napon született Papp Illés, aki 1997-1999 között a METÉSZ csengelei szervezetének alelnöke volt.

1971-ben ezen a napon született Széll János, aki 2000-től a Vénusz presszó tulajdonosa.

1990-ben ezen a napon hunyt el Kovács Zoltán lazarista szerzetes, aki 1950-1951 között Csengele lelkésze volt.

28. 1989-ben ezen a napon hunyt el Nagy Imre, aki 1962-1967 között a Daka-kocsmát vezette.

29. 1915-ben ezen a napon született Túri György, aki 1951-1961 között erdész volt.

1970-ben ezen a napon született Vígh Csaba, aki 1992-től tagja volt a csengelei focicsapatnak.

30. 1876-ban ezen a napon született Papp Mihály (†1961), aki 1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.

1909-ben ezen a napon tartják a közigazgatási bejárást a csengelei vasútállomás építésének ügyében.

1956-ban ezen a napon született Barna Ferenc, aki 1995-ben jugoszláviai menekültként a csengelei focicsapat játékosa volt.

1992-ben ezen a napon adják át a volt iskolaigazgatói lakásból kialakított második orvosi rendelőt.

31. 1912-ben ezen a napon született Török Sándor, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

 

Április

 

1. 1903-ban ezen naptól a földművelésügyi miniszter rendeletére Csengele Szeged város 5. számú állategészségügyi kerület lett az Ausztriába irányuló állatforgalom szempontjából.

1921-ben ezen a napon született Szarvas Mihály (†1994), aki 1945-ben polgárőr volt.

1969-ben ezen a napon született Bangó Péter, aki 1991-1993 között csengelei focista volt. 1999-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport titkárhelyetteseként, 2008-2011 között csoportvezető-helyettesként tevékenykedett. 2011-ben csoportvezetőnek választották meg.   

1972-ben ezen a napon született Lantosné Horváth Irén, aki 1994-1999 között közművelődési előadóként tevékenykedett. 2002-2008 között napközis nevelő volt az általános iskolában. A 2004-es falunapokon rajzait és festményeit állította ki a Faluházban.     

2. 1920-ban ezen a napon született Dorogi Gézáné Csiszár Ilona Györgyi (†1987), aki 1959-től községi könyvtáros volt. 1963-1977 között a közművelődés szervezését is irányította a könyvtárosi munka mellett.

1997-ben ezen a napon alakult meg a Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége helyi szervezete.

3. 1923-ban ezen a napon született Kun-Szabó Andrásné Bartos Mária, aki 1943-1953 között Csengelén tanított.

1948-ban ezen a napon tagtoborzó gyűlést tartott az Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége nagyszegedi szervezete Csengelén. 

1972-ben ezen a napon hunyt el Béres János gazdálkodó, akinek Jani nevű 4 éves arabs telivére az 1948-as szegedi mezőgazdasági kiállításon első helyezett lett.

1989-ben ezen a napon született Csókási Péter, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

1997-ben ezen a napon az Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet közgyűlése a végelszámolás mellett döntött.

1998-ban ezen a napon hunyt el Vincze László, aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a községi tanácsnak.

4. 1907-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1974) kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnöke volt.

1966-ban ezen a napon hunyt el Erdélyi Péter, aki 1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházközségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.

1966-ban ezen a napon született Pipicz Zoltán, aki 1996-1999 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

5. 1937-ben ezen a napon született Kecskés Péter tanító, aki az 1955/56-os tanévben a Vadgerlési iskolában volt gyakorló éves.

2005-ben ezen a napon kezdődött meg falunkban a szelektív hulladékgyűjtés.

6. Ezen a napon született Vígh Zoltán, aki a SZEOL és a Szarvasi Vasas NB II-es csapatok után 1993-1997 között a csengelei labdarúgócsapat játékosa volt.

7. 1921-ben ezen a napon született Csatáry Zoltán, aki 1954-1955 között óraadó tanárként tanított a belterületi iskolában.

1932-ben ezen a napon született dr. Oláh József, aki községünk fogorvosa volt 1977-1980 között.

8. 1980-ban ezen a napon született Víg Tibor, aki 1994-ben atlétikai versenyszámban megyei bajnok, majd az országos döntőn a bajnokcsapat tagja volt (egyéniben III. helyezett). 1994-2000 között a csengelei focicsapat tagja volt.

9. 1884-ben ezen a napon született Tóth K. Lajos nyugalmazott csendőr tiszthelyettes, aki az állomás melletti vendéglő tulajdonosa volt. 1925-ben vitézzé avatták.

1927-ben ezen a napon született Kiss Mihály, aki az 1953/54-es tanévben a belterületi iskolában gyakorló tanár volt.  

1934-ben ezen a napon született Magony Istvánné Martus Viktória (†2008), aki az ÁFÉSZ felvásárlója, majd 1989-ig a TÜZÉP-telep vezetője volt.

1963-ban ezen a napon született Csúriné Takó Mária, aki 1982-1989 között csengelei óvónő volt, az utolsó két évben vezetőként.

10. 1946-ban ezen a napon született Bencsik József, aki 1974-1996 között postai kézbesítő volt. 1968-tól vőfélyként is tevékenykedett.

1958-ban ezen a napon született Bárkányi György, aki 1982-1987 között a belterületi iskolában tanított.

1997-ben ezen a napon állították fel posta mellett a 48 méter magas telefontornyot.

12. 1926-ban ezen a napon született Tisóczki Mihály, aki 1953-1960 és 1963-1975 között a községi tanács VB-titkára volt. Hivatali visszaélés miatt börtönbüntetésre ítélték.  

1947-ben ezen a napon született Csókási Tiborné Vígh Aranka, aki 1982-1983 között képesítés nélküli óvónő volt az óvodában. 1988-1999 között fogorvosi asszisztens volt.

1968-ban ezen a napon hunyt el Sisák István, akit a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé választottak. 1940-1949 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, többször esperesi küldöttnek választották. 

13. 1923-ban ezen a napon született Halász Elek (†1993), aki 1959-től postai kézbesítő volt.

1940-ben ezen a napon a nagy vihar ledöntötte a várostanya (erdészház) tetőzetét.

1953-ban ezen a napon hunyt el Csicsai János, aki Csengelén kapta vitézi telkét. A csengelei leventék főoktatója volt.

1969-ben ezen a napon hunyt el Répa Jenő, aki 1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalomban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek. 

14. 1992-ben ezen a napon érkezett falunkba Ering első nagyobb (27 fős) delegációja.

15. 1920-ban ezen a napon született Kiss Péter Sándor, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1969-ben ezen a napon született Baloghné Forgó Katalin, aki 1984-1985 között NB I-es kézilabdázó volt.

1981-ben ezen a napon született Magony Rita, aki 2002-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja. 2005-ben a nőnapi bál szépévé választották.

2008-ban ezen a napon hunyt el Rokolya József bognár.

16. 1881-ben ezen a napon született Katona (Sander) Ferenc boltos, aki az 1920-as években költözött Csengelére.

1941-ben ezen a napon született Váradi József, aki alapításától kezdve tagja a népdalkörnek és a citerazenekarnak.

2000-ben ezen a napon helyezte el Gyulay Endre megyéspüspök a templom alapkövét.

17. 1921-ben ezen a napon született Komjáti Sándor (†2009), aki az 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot falunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanácsnak.  

1939-ben ezen a napon született Csorba Jánosné Juhász Aranka, aki 1998-tól tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.

1969-ben ezen a napon született Magony József, aki 1997-2005 között a Csengelei Polgárőr Csoport vezetőhelyettese volt.

2002-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Motoros Klub.

18. 1725-ben ezen a napon történt meg a perfelvétel, melyet Szeged város indított a kun puszták ügyében.

1726-ban ezen a napon peren kívül megegyezett Szeged városa és a német lovagrend a kun puszták ügyében. Felső- és Alsócsengele puszták Szeged határába kebeleztetnek.

1915-ben ezen a napon született Losonczi István, aki a II. világháborús doni harcok során 1943-ban eltűnt.

1977-ben ezen a napon született Bencsik Attila, aki 1992-2003 között a csengelei labdarúgó csapat kapusa volt. 2012-től újra a csengelei csapatban játszik.

19. 1956-ban ezen a napon született Czibolya András, aki 2002-ben községünk első családi gazdálkodója lett.

1956-ban ezen a napon született Vígh István, aki 1970-től a csengelei focicsapat játékosa volt. 1975-ben a Szeged járási serdülő válogatott tagja volt, mellyel bajnokságot nyert. 1976-ban a Szeged járási ifjúsági válogatottba került. 1995-ben ő volt az edzője a csengelei labdarúgóknak.   

20. 1924-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1962-1984között a szeszfőzdét vezette.

1925-ben ezen a napon született Kormányos Béla (†1949), aki vasútépítésen vett részt Sárbogárdon, amikor egy II. világháborús robbanószer felrobbanásakor életét vesztette.

1956-ban ezen a napon született Málik Istvánné Magyar Katalin, aki 2001-től a Korona Marketet vezeti.

21. 1932-ben ezen a napon született Bárkányi János (†2006), aki 1961-1975 között Csengelén tanított.

1996-ban ezen a napon rendezték meg az első darts bajnokságot a Korona sörözőben.

22. 1885-ben ezen a napon született Fehér György (†1967) gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

1922-ben ezen a napon született Rácz József, aki a II. világháborúban, 1944. október 10-én Kiskunhalason hősi halált halt.

1949-ben ezen a napon született Géczi József György (†1998) postai kézbesítő, aki 1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka volt.  

1951-ben ezen a napon született Nacsa Jánosné Kovács Mária fényképész, aki 1995-től kezdődően kétévente jelentkezett tárlataival. Eleinte természetfotóit, majd festményeit állította ki. A Csengelei Polgárőr Csoport 1999-ben tiszteletbeli polgárőr címet adományozott számára.

1964-ben ezen a napon hunyt el Papp János, aki 1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja lett.

1968-ban ezen a napon született Zólyomi-Katona Teheodóra, aki 2002-től lelkipásztori kisegítő.

23. 1992-ben ezen a napon érkezett Ering első delegációja Csengelére Peter Hoffmann vezetésével.

2006-ban ezen a napon hunyt el Bárkányiné Szűcs Erzsébet, aki 1998-2006 között Csengelén tanított. 

24. 1995-ben ezen a napon hunyt el Kopasz Ferenc kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.

25. 1912-ben ezen a napon született Tóth Pál (†1980), aki a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja volt 1944-től.

1972-ben ezen a napon született Balogh Ágota, aki az 1991/92-es tanévben Csengelén tanított.

26. 1946-ban ezen a napon született Vörös Rudolf, aki 1975-ben az aratási verseny első helyezettje lett. A Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének titkára 1994-től.

27. 1881-ben ezen a napon született Balogh Béla (†1956) földműves, aki tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1914-ben ezen a napon született Vincze László (†1998), aki az 1950-es és 1960-as években tagja volt a községi tanácsnak.

1919-ben ezen a napon alakult meg a Földmunkás Szövetség csengelei helyi csoportja.

1924-ben ezen a napon leplezték le a Középsőcsengelei iskolában a hősi halált halt Macsuga János tanító emléktábláját.

1983-ban ezen a napon született Haraszti Roland, aki 1999-től a Csengele Községi Sport Egyesület focistája. A 2004-es országos polgárőrnapon gólkirály lett.

2002-ben ezen a napon rendezett deszki országos minősítőn bronz fokozatot ért el a csengelei népdalkör.

2005-ben ezen a napon felállítják a Templomhalmi iskola előtti falújított keresztet.

28. 1889-ben ezen a napon született Sisák P. János (†1961), aki 1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi tagként működött tovább.

1907-ben ezen a napon született Kiss Ferenc (†1994), aki 1954-ben a Lenin Tsz elnöke volt.

29. 1944-ben ezen a napon született Forgó Jenőné Szél Etelka, aki 1974-1990 között a községi tanács alkalmazottja volt. 1978-tól az önkéntes tűzoltó egyesület pénztárosa.

1985-ben ezen a napon hunyt el Molnár Péter, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt az 1932-1939 közötti időben. 

1986-ban ezen a napon hunyt el Csomor József, akit a községgé alakuláskor képviselő-testület tagjának választottak.

30. 1934-ben ezen a napon helyszíni tárgyalást tartottak Hajdú Répa Jenő és társa motormalom építési ügyében.  

1945-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Kommunista Párt csengelei szervezete. Titkárnak Katona Antalt választották meg.

 

Május

 

1. 1925-ben ezen a napon született Putnoki János bányász, aki 1953-1957 között csengelei tanácselnök volt. 1956-ban nemzetőrként is tevékenykedett.

1972-ben ezen a napon született Djurucsin Goran, aki a balkáni háború alatt Magyarországon talált menedéket. 1993-1994 között a csengelei focicsapat tagja volt.  

1974-ben ezen a napon adták át a napközi otthonos óvodát.

2. 1915-ben ezen a napon született Zsigó János, aki a II. világháborús harcok során 1944. október 6-án az újkígyósi elágazásnál eltűnt.

1948-ban ezen a napon egyesült a kommunista és szociáldemokrata párt alsócsengelei szervezete, létrehozva a Magyar Dolgozók Pártja alsócsengelei szervezetét.

1995-ben ezen a napon nyílt meg a Május 1. utcában a Korona söröző.

3. 1929-ben ezen a napon született Korom Mihály (†1988), aki az 1960-as években a volt malom helyén működő terményforgalmi cseretelepet vezette.

1945-ben ezen a napon született Baranyi József, aki 1992-től táp-takarmány, tüzelőanyag, építőanyag és zöldség-gyümölcs kereskedéssel foglalkozik. 1980-ban 2 millió km balesetmentes vezetésért emlékplakettet kapott.

1999-ben ezen a napon kezdte meg kultúrosi munkáját Törköly Ágnes a Faluházban.

2006-ban ezen a napon adták át a MEBO Kft telepéhez vezető 500 m-es aszfaltozott utat.

4. 1900-ban ezen a napon született Mustoha Pál (†1988), aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

1965-ben ezen a napon született Paksiné Gera Ibolya, aki a gyógyszertárban dolgozik 2013-tól asszisztensként.

1968-ban ezen a napon született Molnár Sándor, aki 1995-ben a csengelei focicsapat játékosa volt.

1984-ben ezen a napon született Horváth József, aki 2000-2011 között tagja volt a citerazenekarnak.

5. 1893-ban ezen a napon született Szabó Mihály (†1957), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választották meg.

1948-ban ezen a napon született Horváth Ferenc régész, aki 1975-ben a Bogárháti templom romjait tárta fel. Ennek közelében, 1998-ban egy kun vezéri sírt talált. 2002-ben jelent meg "A csengelei kunok ura és népe" című könyve. A 2004-es falunapokon "Kunok Csengelén" címmel tartott előadást. 

1983-ban ezen a napon született Vörös József, aki falunkból elsőként jutott be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Számos hazai és külföldi versenyen részesült elismerésben. 

1991-ben ezen a napon a Csengelei Polgári Önvédelmi Csoport Csengelei Polgárőr Csoportra változtatja nevét. 

2009-ben ezen a napon hunyt el Komjáti Sándor, aki az 1952-től 1973-ig rendőrként teljesített szolgálatot falunkban. Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanácsnak.  

6. 1988-ban ezen a napon hunyt el Víg Sándorné Fábián Erzsébet, aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolában tanított

7. 1932-ben ezen a napon Seiler Lajos bronzkori agyagedényeket szolgáltat be a szegedi múzeumban, melyeket a Mételyes dűlőben talált.

1978-ban ezen a napon hunyt el Valkovics Péterné Tímár Piroska, aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt.

8. 1921-ben ezen a napon született Kulmann István (†1943), aki a II. világháborúban a Don-kanyarban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1930-ban ezen a napon született Fejes Sándor (†2013), aki 1994-2002 között az általános iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.   

1945-ben ezen a napon szovjet hadifogságban hunyt el Kun-Szabó István bognár.

1949-ben ezen a napon nyitották meg a napközi otthont.

9. 1891-ben ezen a napon született Magyar Antal (†1975), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

1912-ben ezen a napon született Movik Antal, aki 1978-1980 között a belterületi iskolában tanított.

1912-ben ezen a napon született Halász Zoltán, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1914-ben ezen a napon született Samu Illés, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

10. 1879-ben ezen a napon született Papp János (†1964), aki 1932-1936 és 1941-1943 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1936-ban Szeged város törvényhatósági bizottságának tagja lett.

11. 1889-ben ezen a napon született Túri Ferenc (†1960), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

1924-ben ezen a napon a Belsőcsengelei iskolában felavatták az I. világháborúban hősi halált halt Tölcséry Ferenc tanító emléktábláját.

1944-ben ezen a napon született Túri István, aki 1979-2008 között a vízművet kezelte. A METÉSZ csengelei szervezetének elnöke volt 1997-1999 között.

1949-ben ezen a napon jelent meg a Magyar Közlöny azon száma, melyben a belügyminiszter elrendelte Csengele községgé alakítását.

2006-ban ezen a napon és 14-én II. világháborús aknagránátokat találtak szántás közben a Tóth tanyánál.

12. 1967-ben ezen a napon a községbe látogatott Komócsin Zoltán az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, országgyűlési képviselő.

13. 1974-ben ezen a napon született Koncz Márta könyvelő. Csengelén nevelkedett, 1997-től Ausztráliában él. A 2010-es falunapokon gyapjú figuráit állította ki.

14. 1891-ben ezen a napon született Erdélyi Péter (†1966), aki 1939-1940 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület alelnöke volt. Esküdtként is tevékenykedett. Az egyházközségi képviselő-testület tagja volt 1947-től.

1960-ban ezen a napon született Farkas Anna, aki 1981-1982 között a belterületi iskolában tanított

15. 1919-ben ezen a napon született Deutsch Edéné Katona Rózsa (†2011), aki 1939-1944 között a csengelei postahivatalt vezette. Pálmonostora község első díszpolgára.  

Egy, az 1940-es években megjelent kiadvány szerint ezen a napon van Csengele névnapja.

1974-ben ezen a napon megkapta a Magyar Honvédelmi Szövetség az engedélyt a csengelei lőtér építéséhez.

1999-ben ezen a napon adták át az óvoda kibővített konyháját a hozzáépített ebédlővel. 

16. 1919-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1970), aki 1957-1968 között postai kézbesítő volt.

1983-ban ezen a napon hunyt el Rácz Mihály, aki az 1960-as évek végén postás volt.

2000-ben ezen a napon indult meg Csengelén a műholdas totó-lottó fogadás Kiss Ferenc vegyesboltjában.

17. 1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándor (†1978), aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.

1994-ben ezen a napon hunyt el Szarvas Mihály, aki 1945-ben polgárőr volt.

2009-ben ezen a napon hunyt el Ceglédi Jánosné, aki 1972-től a postahivatalban dolgozott. Tagja volt a népdalkörnek.

18. 1919-ben ezen a napon választották meg a csengelei iskolaügyi bizottság tagjait.

1932-ben ezen a napon született Rácz Tiborné Molnár Mária Magdolna (†2002), aki 1963-1969 között a belterületi iskolában tanított. 2002-ben aranydiplomát kapott.

1942-ben ezen a napon született Csókási Ferencné Túri Erzsébet, aki 1979-1986 között zöldség-gyümölcs felvásárló volt. Alapításától tagja a népdalkörnek.

1944-ben ezen a napon született Szeles Jenőné dr. Virágh Erzsébet, aki 1970-1977 között Csengele fogorvosa volt.

1988-ban ezen a napon hunyt el Mustoha Pál, aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

2001-ben ezen a napon nyílt meg a szegedi Kass Galériában a csengelei kun vezéri sír feltárását bemutató kiállítás.  

19. 1908-ban ezen a napon született Varga Gyula (†1966), aki 1957-től haláláig a községi tanács adóügyi előadója volt. Levente oktatóként is tevékenykedett. A Független Kisgazdapárt 1948-ban kizárta tagjai közül.

1954-ben ezen a napon született Kuklis András kereskedő, akinek két boltja van Csengelén. 1990-től 2006-ig önkormányzati képviselő volt.

1968-ban ezen a napon született Lestákné Csíkos Gyöngyi, aki 1987-től a Csöpi presszó, 1991-1992 között az új presszó vezető-helyettese volt.

20. 1953-ban ezen a napon született Mészáros Lajos, aki 1994-1997 között a Csengelei Polgárőr Csoport helyettes vezetője volt.

21. 1895-ben ezen a napon javasolta Baranyi Ödön országgyűlési képviselő Csongrád megye közgyűlésének a Szentes-Csongrád-Csengele helyiérdekű vasút megvalósításának támogatását.

1913-ban ezen a napon született Török János, akit a II. világháború alatt, 1944 októberében határvadászok lőttek le (polgári áldozat).

1967-ben ezen a napon hunyt el Balogh Károly, az egyházközség világi elnöke.

1977-ben ezen a napon született dr. Tóth Tibor, aki 2002-től Csengele község jegyzője.

1981-ben ezen a napon született Gömöri Balázs, aki a művészeti iskola rézfúvós tanára.

22. 1962-ben ezen a napon hunyt el Simsay István, aki 1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  

23. 1987-ben ezen a napon állították fel a József Attila téren lévő glóbuszt.

24. 1933-ban ezen a napon Szeged város mezőgazdasági bizottsága javasolja Csengelére vasárnapi piac engedélyezését.

1946-ban ezen a napon született Győrfi Éva, aki 1981-1982 között a belterületi iskolában tanított.

1948-ban ezen a napon vándorkönyvtár kezdte meg működését.

1991-ben ezen a napon hunyt el Antal Ferenc, aki 1959-től postai kézbesítő volt.

25. 1960-ban ezen a napon hunyt el Csókási György Antalné Juhász Ilona, aki az 1930-as évek végétől községi szülésznő volt. 

1967-ben ezen a napon született Kovács Ferenc, aki 1996-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.

1996-ban ezen a napon adták át a Vetter Kft. hűtőházát.

26. 1945-ben a Csongrád Megyei Földbirtokrendező Tanács Szegedi Tárgyaló Tanácsa kihelyezett ülésén vizsgálta felül a csengelei földhözjuttatásokat.

1984-ben ezen a napon hunyt el Rabi Flórián, aki 1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe zárták.

1998-ban ezen a napon – elsőként – vehette át a magyar állampolgárságról szóló okiratot Dudás Antal volt jugoszláv állampolgár.

27. 1977-ben ezen a napon született Varga Árpádné Keller Szilvia, aki 1999-ben a falu kultúrosa volt.

28. 1944-ben ezen a napon született Serédi Béláné Balázs Eszter, aki 1969-1977 között a belterületi iskolában tanított.

1978-ban ezen a napon hunyt el Bencsik Sándor, aki 1962-ben a Kelőpatak Tsz elnöke volt.

29. 1953-ban ezen a napon született Nemere Ilona, a falunkban élő újságíró, író, rádiós műsorvezető.

1972-ben ezen a napon született Laczkó Magdolna, aki 1990-től a polgármesteri hivatal munkatársa.

1976-ban ezen a napon született Vincze Róbert, aki 1996-2010 között postai kézbesítő volt.

30. 1945-ben ezen a napon született Hegedűs Erzsébet, aki 1971-től a gyógyszertárban dolgozik, 1996-tól vállalkozásban vezeti. A közéletben aktívan részt vett, tagja volt a községi tanácsnak.

31. 1987-ben ezen a napon született Süli Márta, akit 2001-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

 

 

Június

 

1. Ezen a napon ideiglenesen megszűnt a falugazdászi tisztség.

2. 1988-ban ezen a napon hunyt el Korom Mihály, aki az 1960-as években a volt malom helyén működő terményforgalmi cseretelepet vezette.

1993-ban ezen a napon hunyt el Halász Elek, aki 1959-től postai kézbesítő volt.

3. 1938-ban ezen a napon született Sutka Zoltánné Hell Erzsébet, aki alapításától tagja a népdalkörnek.

1950-ben ezen a napon született Lippai József, aki 1978-1980 között a KISZ-szervezet titkára volt. 

1995-ben ezen a napon kezdődött meg az első csengelei falunapok.

4. 1970-ben ezen a napon született Kiss Nándor, aki 1990-1992 között képesítés nélküli napközis tanár volt az általános iskolában. 1998-tól a MEBO Kft. ügyvezető igazgatója. 1998-2002 között önkormányzati képviselő volt.

1980-ban ezen a napon hunyt el Katona Ferencné Kordás Róza, aki 1936-1938 között a postaügynökség megbízott vezetője volt.

5. 1493-ban ezen a napon kelt a budai káptalan határleírása, melyben falun nevét említi Chengele formában.

1995-ben ezen a napon avatták fel az I-II. világháborús emlékművet, melyen 71 áldozat neve szerepel.  

6. 1937-ben ezen a napon születet Varga Ferenc, aki 1962-től az Aranykalász Tsz agronómusa, 1970-től főagronómusa volt.

1948-ban ezen a napon a helyi focicsapat megmérkőzött a Szeged-Felsőközponti Munkás Torna Egylettel Csengelén.

1977-ben ezen a napon született Törköly Ágnes, aki 1999-től a Faluházat vezeti. 2001-től a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolatitkára, a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottságának elnöke. 2001-ben a nőnapi bál szépének választották. 

7. 1958-ban ezen a napon született Mészáros Jánosné Gyenes Mária, aki 1992-től tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.

8. 1892-ben ezen a napon született Pap Antal (†1958), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt.

1933-ban ezen a napon született Frányó Károlyné Fekete Erzsébet, aki 1965-1981 között a Vadgerlési, 1981-1989 között a belterületi iskolában tanított.

1948-ban ezen a napon született Táncsa Tamásné Dorogi Mária, aki 1969-1970 között a belterületi iskolában képesítés nélküli tanító volt.  

1975-ben ezen a napon született Ambrus Gábor, aki 1998-2003 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1989-ben ezen a napon hunyt el Balogh Sándor, aki 1957-től boltos, majd a ZÖLDÉRT felvásárlótelep adminisztrátora volt.

1997-ben ezen a napon alakult meg a Független Kisgazdapárt helyi alapszervezete 15 taggal.

9. 1927-ben ezen a napon született Kasza Ferenc (†1988), aki postai kézbesítő volt.

1975-ben ezen a napon született Csáki Tünde, aki 2001-2002 között napközis tanár volt az általános iskolában.

1977-ben ezen a napon hunyt el Gyovai József, aki az 1950-es években tagja volt a községi tanácsnak.

10. 1960-ban ezen a napon született Papp Illésné Kővágó Franciska, akit 2004-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

1960-ban ezen a napon született Lengyel János, aki 1981-től 1992-ig a kelőpataki tehenészeti telepet vezette. 1992-től a Kelőpataki Kft. ügyvezetője 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.

2004-ben ezen a napon helyezték üzembe a T-Mobile átjátszó berendezést. Ezzel megoldódott a 30-as előjelű mobil készülékekkel való hibátlan telefonálás.    

11. 1969-ben ezen a napon született Szécsényi Attila, aki 1992-1996 között a csengelei focicsapat játékosa volt. 

12. 1855-ben ezen a napon született Lóky József, aki 1897-1900 között a Templomhalmi iskolában tanított.

1920-ban ezen a napon született Valkovics Péterné Tímár Piroska (†1978), aki 1976-ig a községi tanács hivatalsegéde volt.

1950-ben ezen a napon született Gera Ferenc, aki 1972-1973 között az általános iskola gondnoka volt. 1968-1969 között a KISZ-szervezet titkára volt.

1953-ban ezen a napon született Tóth Tiborné Csókási Ilona, aki 1971-től a gyógyszertár asszisztense.

1966-ban ezen a napon született Magony Józsefné Kornokovics Zsuzsanna Kornélia, aki 1995-1997 között a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt. 1998-tól a polgármesteri hivatal alkalmazottja.

1988-ban ezen a napon született Erdélyi Otília, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. 1999-től tagja a Csengelei Fúvószenekarnak.

2005-ben ezen a napon Laczkó Ferenc plébános felszentelte a Templomhalmi iskola előtti felújított keresztet.

13. 1940-ben ezen a napon született Tisóczki Péter, aki 1965-től az ÁFÉSZ-bolt iparcikk részlegét vezette.

1943-ban ezen a napon született Csókási Ferenc, aki az ÁFÉSZ csengelei táp-takarmányboltját vezette.

1966-ban ezen a napon született Varga Györgyi, aki 2003-tól dolgozik óvónőként az óvodában.

1967-ben ezen a napon született Balázsné Németh Emese tanár, aki 1989-től tanít Csengelén. 

14. 1945-ben ezen a napon halt hősi halált haslövés következtében Vincze József. Sopronban van eltemetve.

1995-ben ezen a napon nyitotta meg benzinkútját Forgó Jenő.

2012-ben ezen a napon hunyt el Vígh István, aki  focista

15. 1918-ban ezen a napon született Kopasz Ferenc (†1995) kovács, aki rövid ideig a tanyájában boltot működtetett.

2005-ben ezen a napon Csengele legyőzte Székkutas focicsapatát, ezzel megnyerve a megye III-as Szuper Kupát.

16. 1899-ben ezen a napon született Molnár János (†1978), aki 1935-től tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1936-1941 között és 1946-ban a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt.

1960-ban ezen a napon született Sándor József , aki 1997-ben postai kézbesítő volt. 2008-tól újra ebben a beosztásban dolgozik.

1962-ben ezen a napon született Erdélyi Ferencné Varga Andrea, aki 1984-1994 között az általános iskolában tanított.

1993-ban ezen a napon csődeljárás indult a Turkey-Pipe Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen.

17. 1920-ban ezen a napon kezdtek el árverezni 1200 hold földet 25 évi haszná1atra.

1946-ban ezen a napon született Törköly Ferenc, aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 1998-tól az önkéntes tűzoltók parancsnoka.

18. 2004-ben ezen a napon jött létre a Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány a Csengelei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartására.

19. 1888-ban ezen a napon született Gyovai Péter (†1957) földműves, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben 1929-től választmányi tag, 1933-tól zászlótartó és 1941-1943 között körgazda volt. 

1979-ben ezen a napon hunyt el Csillagvári István, aki az 1970-es években a vízmű kezelője volt.

20. 1941-ben ezen a napon született Vízhányó Béláné Tisóczki Erzsébet, aki 1973-1977 között gáz cseretelep-vezető, 1977-1979 között postai kézbesítő volt. 

1949-ben ezen a napon született Koncz Lajosné Ambrus Margit, aki 2001-től tagja a népdalkörnek.

21. 1963-ban ezen a napon hunyt el Bagi Sándor, aki 1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel foglalkozott. 

22. 1977-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 1993-1998 között a csengelei focicsapat tagja volt.

23. 1898-ban ezen a napon született Fábián Lajos (†1981), aki a csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.

1912-ben ezen a napon született Len Péter (†1971), aki 1946-ig rendőr volt.

24. 1886-ban ezen a napon született Csicsai János (†1953), aki vitézi telkét Csengelén kapta. A csengelei leventék főoktatója volt.

1948-ban ezen a napon tették le a cséplőgép felelősök az esküt Gyáni Imre főispán előtt.

25. 1911-ben ezen a napon született Kurucsai Péter (†1989), aki 1945-ben polgárőr volt.

1982-ben ezen a napon született Hencz Teodóra, aki 1995-ben az Aranyeső néptánccsoport alapító tagja volt. 1997-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

26. 1933-ban ezen a napon született Fejes Sándorné Kasornya Olga, aki 1994-1995 között az általános iskolában tanított. 

27. 1940-ben ezen a napon született Bangó Péter (†1987), aki kéményseprőként és postai kézbesítőként is dolgozott.

1986-ban ezen a napon avatták fel a takarékszövetkezet új épületét.

28. 1912-ben ezen a napon született Valkovics Péter, aki a II. világháború során 1944-ben hadifogságba esett és hamarosan meghalt.

29. 1944-ben ezen a napon született Törköly Péter (†1997), aki előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.

1953-ban született Pálinkás István, aki 1985-től az általános iskola karbantartója.

30. 1907-ben ezen a napon született Kopasz Pál (†1972), akit az 1949-es községgé alakuláskor a képviselő-testület tagjává választottak.   

1960-ban ezen a napon szűnt meg a csengelei motormalom működése.

1991-ben ezen a napon Sztankai István aranymisét, Laczkó Ferenc és Tölgyes Tibor ezüstmisét tart a csengelei templomban.

2008-ban ezen a napon hunyt el Törköly Ferenc, aki 1983-1992 között szikvízkészítő kisiparos volt. 1998-tól haláláig az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt.

 

Július

 

1. 1891-ben ezen a napon született Breinovics Vilmos (†1961) mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.

1926-ban ezen a napon született dr. Orosz Zoltán, aki 1963-1972 között Csengele orvosa volt.

1949-ben ezen a napon villámcsapástól meghalt Tóth Ferencné Süli Julianna, a kezében tartott gyermeke viszont megmenekült a haláltól.

1985-ben ezen a napon kapcsolják be a községet a telefonos távhívási rendszerbe.

2. 1920-ban ezen a napon született Magyar Antal, aki az 1949-es községgé alakuláskor a a képviselő-testület tagja lett. Postai kézbesítőként is dolgozott.

1951-ben ezen a napon született Süli Sándorné Kun Szabó Anna, aki 1974-1980 között az óvodában dolgozott dajkaként.

1957-ben ezen a napon született Peleskei Mihály, aki az 1991/92-es tanévben a belterületi iskolában tanított.

1994-ben ezen a napon rendezték meg a harmadik csengelei polgárőrnapot 5 település részvételével.

3. 1884-ben ezen a napon született Tóth Péter (†1961) útkaparó, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.

1939-ben ezen a napon született Sinka Ilona, aki 1958-1995 között tanított Csengelén.

1993-ban ezen a napon rendezték meg a második csengelei polgárőrnapot 8 település részvételével.

4. 1947-ben ezen a napon hunyt el Juhász Antalné Varga Rozália, aki 1923-tól Csengele szülésznője volt.

1961-ben ezen a napon hunyt el Tóth Péter útkaparó, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei alosztályának ellenőre volt 1917-től.

5. 1947-ben ezen a napon született Czakó Jánosné Törköly Julianna, aki 1974-1976 között a Honfoglalás majori ÁFÉSZ boltot vezette. Alapításától tagja a népdalkörnek.

1962-ben ezen a napon született Kovács Péter, aki 1996-1997 között Csengele plébánosa is volt.

1999-ben ezen a napon hunyt el Süli Lajos, akit az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt.

6. 1941-ben ezen a napon született Bitó Józsefné Kiss Márta, aki 1961-1996 között Csengelén tanított.

1998-ban ezen a napon hunyt el Géczi József György postai kézbesítő, aki 1985-1998 között az önkéntes tűzoltó egyesület parancsnoka volt.

7. 1909-ben ezen a napon határozta el Szeged város tanácsa a csengelei orvosi állás létesítését.

1945-ben ezen a napon született Nikolényi Györgyné Adorján Annamária, aki 1968-1984 között Csengelén tanított.

1946-ban ezen a napon tartotta utolsó választmányi ülését a Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület.

8. 1941-ben ezen a napon hunyt el Haleszi Mihály, aki 1929-től választmányi tagja volt a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek.

1962-ben ezen a napon született Molnár Mihály, aki 1987-2003 között a rendőrség csengelei körzeti megbízottja volt. 1992-től szerkeszti a Csengelei Krónika lapot. Négy helytörténeti tárgyú könyvet jelentetett meg. 1991-től a Csengelei Polgárőr Csoport titkára.

1971-ben ezen a napon született Pigniczki Tibor, aki 1992-2003 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

9. 1910-ben ezen a napon született Csókási István (†1974), aki 1936-1970 között postai kézbesítő volt. 1949-ben képviselőnek és elöljárósági pénztárosnak választották meg.

1944-ben ezen a napon dr. Hamvas Endre megyéspüspök szentmisét tartott és megáldotta a búzatermést.

1960-ban ezen a napon született Harkai István, aki 1984-1992 között a falu mozigépészeként tevékenykedett. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt. A Földrendező Bizottság elnökeként is munkálkodott.

10. 1945-ben ezen a napon hunyt el Darányi Imre gazdálkodó, aki 1916-ban a rekviráló bizottság tagja volt.

1953-ban ezen a napon született Túri János asztalos kisiparos.

11. 1917-ben ezen a napon született Süli Lajos (†1999), akit az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választottak. 1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület szertárosa volt.

1960-ban ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei alosztályának számvizsgálója volt 1917-től. 

12. 1949-ben ezen a napon II. világháborús aknarobbanás következtében vesztette életét Bencsik László és Kormányos Béla.

13. 1926-ban ezen a napon született Nagy Imréné Buknicz Piroska (†1980), aki 1964-1967 között a Daka-kocsmában volt felszolgáló.   

1949-ben ezen a napon avatták fel a Csengeléről Kiskunmajsa irányába haladó 2,5 km hosszú makadámutat.

15. 1889-ben ezen a napon született Gyetvai (később nevén: Gyovai) Lajos, akit 1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta. Házából 1962-ben szeszfőzdét alakítottak ki.

1915-ben ezen a napon született Lippai Józsefné Tisóczki Viktória (†1992), aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet nőszervezője lett. Az 1949-es községgé alakuláskor másodbíróvá választották.

17. 1922-ben ezen a napon született Kun Szabó Jenő (†1944), aki a II. világháborúban Lengyelország területén hősi halált halt.

1969-ben ezen a napon született Pigler Csaba, aki 1994-1995 között a Csengele Községi Sport Egyesület focistája volt.

1974-ben ezen a napon született Hegedűs Attiláné Túri Zsuzsanna, aki 1997-ben virágboltot üzemeltetett.

1997-ben ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki 1936-1946 között postai kézbesítő volt, majd a községi tanács hivatalsegédeként dolgozott. 1985-ben 25 éves önkéntes rendőri szolgálat után járó jelvénnyel tüntették ki.

18. 1895-ben ezen a napon született Pigniczki József (†1959), aki 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének tagjává választottak.

1969-ben ezen a napon született Turcsán Antalné Sági Gyöngyi, aki 1986-tól fodrász vállalkozó volt.

1992-ben ezen a napon rendezték meg az első csengelei polgárőrnapot 9 település részvételével.

19. 1922-ben ezen a napon született Biczók Mária Magdolna, aki 1967-1974 között csengelei tanyai iskolákban tanított.

1926-ban ezen a napon született Sági Józsefné Hajzer Erzsébet, aki 1979-1986 között az Öregmalom vendéglő szakácsa volt. 1997-től tagja a népdalkörnek.

20. 1949-ben ezen a napon született Ceglédi János, aki 1972-től 2009-ig a postahivatalt vezette. 1990-2009 között a helyi választási bizottság vezetője volt. 

1981-ben ezen a napon született Pálnok József, aki 1997-2002 és 2003-2004 között a csengelei focicsapat tagja volt.

21. 1904-ben ezen a napon született Buknicz István (†1970) földműves, akit a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagjának választottak 1944-ben.

1937-ben ezen a napon született Rabi Flórián (†1984), aki 1956-ban nemzetőr volt. 1956-os magatartása miatt börtönbe zárták.

22. 1914-ben ezen a napon született Tóth István, aki a II. világháborúban ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

23. 1878-ban ezen a napon született Krachtusz Gusztáv (†1912), aki 1902-1908 között a Belsőcsengelei iskolában tanított.

1925-ben ezen a napon született Vörös Rudolf (†2002), aki 1962-1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült Tsz elnöke volt.

1953-ban ezen a napon született Kordásné Géczi Klára, aki 2003-2008 között az I. számú háziorvosi rendelő írnoka volt.

1979-ben ezen a napon hunyt el Lantos Lukács, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.

1986-ban ezen a napon született Pálinkás Gergely, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

2003-ban ezen a napon történt meg a Csengele-Kiskunmajsa út műszaki átadása.

24. 1884-ben ezen a napon született Forgó Jenő (†1914), aki az I. világháborúban hősi halált halt a szerb hadszíntéren.

Csengele egyik névnapja (másik: február 4.).

25. 1889-ben ezen a napon született Irányi László, akit 1921-ben vitézzé ütöttek. Csengelén kapta vitézi telkét.

1937-ben ezen a napon született dr. Orosz Zoltánné Kovács Ildikó, aki 1965-1972 között a községi tanács alkalmazottja volt. 

1963-ban ezen a napon született Laczkó János, aki 1993-ban a csengelei focicsapat tagja volt.

26. 1942-ben ezen a napon született Halász Zoltánné Horváth Rozália, aki tagja az egyházközség képviselő-testületének.

1955-ben ezen a napon született Kontesz Józsefné Szigetvári Marianna, aki 1979-től óvónő az óvodában.

1959-ben ezen a napon született Csókási Terézia, aki 1977-ben az általános iskolában tanított.

27. 1944-ben ezen a napon született Sánta Ferenc, aki 1994-től Csengele polgármestere. 1998-ban "A csengelei iskoláért plakettel tüntették ki. 

28. 1989-ben ezen a napon nyílik meg új helyén az ÁFÉSZ presszója.

29. 1887-ben ezen a napon nagy jégverés pusztít a majsai határ közelében, A legnagyobb kár a dohányültetvényekben keletkezik.

1891-ben ezen a napon született Sisák István (†1968), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek több alkalommal alelnökévé választották. 1940-1949 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, többször esperesi küldöttnek választották. 

1956-ban ezen a napon született Vígh Sándor, aki 1996-1997 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1968-ban ezen a napon született Urbán Flórián negyvenszeres magyar válogatott labdarúgó. 1999-ben megbízott edzője volt a csengelei focistáknak. Később játékosként is pályára lépett.

31. 1933-ban ezen a napon megalakul a Nemzeti Egység Pártja csengelei szervezete.

1985-ben ezen a napon született Czombos Regina, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

1992-ben ezen a napon nyílt meg Kuklis András Kis ABC-je a Május 1. utcában.

 

Augusztus

 

1. 1885-ben ezen a napon született Bagi Antal gazdálkodó (†1974), aki 1929-1934 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület ellenőre volt.

1921-ben e naptól kezdődően 1927-ig Szeged városa bérbe adja a csengelei vadászkerületet Vajda Manónak.

1932-ben ezen a napon született Rácz Tibor (†1976), aki 1962-1976 között tanácselnök volt.

1934-ben ezen a napon született Franczia Lajos, aki 2002-ről tagja a népdalkörnek.

1981-ben ezen a napon indul be a támpontos (postaládás) kézbesítési rendszer.

2. 1937-ben ezen a napon született Baghy Dezsőné Makra Ilona tanár, aki 1962-1967 között az Erdősarki iskolában tanított.

1938-ban ezen a napon született Csókási Mihály, aki 1987-1990 között az önkéntes rendőri csoport vezetője volt.

1938-ban ezen a napon született Menyhárt András, aki 1991-1996 között Csengele plébánosa volt.

3. 1929-ben ezen a napon született Tóth Lászlóné Varga Ilona, aki 1952-1961 között Csengelén tanított.  

1933-ban ezen a napon született Kordás István, aki 1969-1974 között az Egyetértés Tsz elnökeként tevékenykedett. 1976-1990 között a községi tanács elnöke volt. 1990-ben polgármesternek választották meg.

2001-ben ezen a napon nyílt meg a Teleház a Faluházban.

4. 1907-ben ezen a napon született Kucsora János (†1988), aki 1945-ben polgárőr volt.

5. 1899-ben ezen a napon született Sárhegyi Károlyné Cseh Irén, aki 1942-től tanított Csengelén.

1959-ben ezen a napon született dr. Sikter András, aki 1982-től 2005-ig csengelei állatorvos volt.

1974-ben ezen a napon született Heim Tamás, aki 1994-től a csengelei focicsapat játékosa. Tagja volt a Csongrád megyei ifi labdarúgó válogatottnak.

6. 1945-ben e naptól kezdte meg működését Pigniczky Ferenc anyakönyvvezető.

1956-ban ezen a napon született Greksa Tibor, aki 2001-től a művészeti iskola ütős zenetanára, a Csengelei Ütőegyüttes vezetője.

1968-ban ezen a napon született Magyar József, aki 1998-ban tagja volt a csengelei focicsapatnak.

1995-ben ezen a napon érkezett településünkre 32 fő német vízimentő, akik az óvoda udvarán táboroztak.

2003-ban ezen a napon adták át ünnepélyesen a Csengele-Kiskunmajsa utat.

7. 1945-ben e naptól újra megkezdi működését a postahivatal.

1962-ben ezen a napon született Longa Istvánné Túri Márta, aki 1982-től tanít az általános iskolában. 1996-tól igazgatóhelyettes. 1998-ban "Arany Katedra" emlékplakettel, 2008-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.  

2002-ben ezen a napon hunyt el Kiss László, aki 1961-1965 között az Egyetértés Tsz elnöke volt.

8. 1943-ban ezen a napon született Nagy Lajos, aki 1978-1994 között az Aranyhomok Tsz növénytermesztési főágazat-vezetője volt. 1979-1981 között az MSZMP községi párttitkára volt.

1944-ben ezen a napon született Heim Géza, aki 1976-tól tanít falunkban. 1996-tól iskolaigazgató. Testnevelő tanári tevékenységének köszönhetően atlétikai csapata 1994-ben a Népstadionban rendezett országos döntőn első helyezett lett.    

9. 1913-ban ezen a napon született Molnár Sándorné Horváth Ilona, aki 1968-1977 között Csengelén tanított.

2001-ben ezen a napon elbontották a templom melletti harangtornyot és Petőfiszállásra szállították.

10. 1946-ban ezen a napon született Gregus Sándorné Jójárt Ilona, aki 1995-1998 között gazdajegyző, majd 1998-2002 és 2004-2006 között falugazdász volt.

1956-ban ezen a napon született Széll Lajosné Kővágó Rozália, aki 2000-ben megkapta "A csengelei iskoláért" plakettet.

1997-ben ezen a napon volt az első tűzijáték a sportnap keretében

11. 1899-ben ezen a napon született Sutka István (†1976), aki a Független Kisgazdapárt választmányi tagja volt 1944-től.

1914-ben ezen a napon kezdte meg működését az első csengelei orvos, dr. Kertész József.

1996-ban ezen a napion lépett fel a citerazenekar és az asszonykórus Csongrádon. Az volt az első vidéki fellépésük. 

12. 1923-ban ezen a napon Csengelére látogatott dr. Kószó István belügyi államtitkár.

1988-ban ezen a napon este kigyulladt az óvoda melletti trafó. Másnap 14 órára állt helyre az elektromos szolgáltatás.

1994-ben ezen a napon loptak először személygépkocsit a településen. Az elkövetőt rövid időn belül elfogták.

14. 1926-ban ezen a napon született Kormányos Béláné Rácz Mária (†1976), aki 1950-től a községi tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese volt.

1930-ban ezen a napon született Magyar István (†2004), aki kovács- és lakatosmester volt.

1988-ban ennek a napnak az éjszakáján Hajagos Tóth Imre két társával felgyújtotta volt élettársa tanyáját. 8 személy vesztette életét.

15. 1988-ban ezen a napon gyújtotta fel Hajagos Tóth Imre két társával volt élettársa tanyáját. A bűncselekmény következtében 8 személy vesztette életét.

1996-ban ezen a napon veszi át a csengelei plébánia vezetését Kovács Péter.

16. 1926-ban ezen a napon született Fráter Béla, aki 1947-1954 között a Pántlika úti iskolában, 1954-1972 között a Templomhalmi iskolában tanított.  

1966-ban ezen a napon született Süli Lajosné Kőrösi Irén, aki 1985-1986 között a községi könyvtárat vezette. 2001-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

1981-ben ezen a napon hunyt el Fábián Lajos, aki a csengelei motormalom vezetője volt az államosítás után.

17. 1930-ban ezen a napon született Szukits Rudolfné Orosz Márta, aki az 1980/81-es tanévben a belterületi iskolában tanított.

1957-ben ezen a napon született Pékné László Rozália, aki 1975-ben a községi tanács adminisztrátora és a helyi KISZ szervezet titkára volt. 1999-től a benzinkút kezelője. 

18. 1854-ben ezen a napon született Király Anna, akit elsőként anyakönyveztek csengelei születési hellyel.  

1944-ben ezen a napon hunyt el Orosz Ferenc, aki 1927-1944 között a Belsőcsengelei iskolában tanított. 1937-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választotta. 1940-től anyakönyvvezetői tisztséget is ellátott. Az egyházközségben több tisztséget is ellátott.  "A szegedi kubikosok" című színdarabjával az elemi iskolások Budapesten II. helyezést értek el.

1964-ben ezen a napon született Tóth György, aki 1992-1995 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1980-ban ezen a napon hunyt el Balogh József földműves, aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 1919-ben.

1985-ben ezen a napon született Molnár-Kuklis Mariann, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki. 2006-ban a nőnapi bál szépévé választották.

19. 1948-ban ezen a napon született Forgó Gyuláné Hegedűs Ilona, aki 1979-2010 között dajkaként dolgozott az óvodában.

20. 1958-ban ezen a napon megkezdte működését a helyi keskenyfilmes mozi.  

1992-ben ezen a napon jelent meg a Csengelei Krónika első száma.

2002-ben a napon hunyt el Novák Imre kőműves kisiparos.

21. 1921-ben ezen a napon avatták vitézzé Irányi László főhadnagyot, Kókay Lászlót, akik Csengelén kaptak vitézi telket.

1924-ben ezen a napon kezdték meg 1700 hold föld bérbeadását.

1982-ben ezen a napon született Pálnok László, aki 1997-1999 között a csengelei focicsapat játékosa volt. 

1985-ben ezen a napon született Magyar Nikolett, aki 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

22. 1935-ben ezen a napon született Tisóczki Mihályné Kun-Szabó Mária, aki 1970-1980 között fogorvos asszisztense volt.

1944-ben ezen a napon született Virágné Horváth Rozália, aki 1982-1990 között dajka volt az óvodában. 

1958-ban ezen a napon született Molnár János, aki 2000-től foglalkozik szikvízkészítéssel.

1962-ben ezen a napon született Fodor Antalné Mészáros Éva, aki 1981-től a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa, majd 1984-től vezetője volt. 

1973-ban ezen a napon született Katona Attila, aki 2002-től falunkban hitoktató. 2006-tól önkormányzati képviselő.

23. 1974-ben ezen a napon hunyt el Gazsovics József kovács, aki 1956-ban az Ideiglenes Nemzeti Bizottság elnöke volt.

1978-ban ezen a napon hunyt el Kovacsis Vince Gábor ferences szerzetes, aki hosszú időn keresztül ellátta Csengelén a kántori feladatokat. 

24. 1941-ben ezen a napon született Túri Ferencné Vígh Ilona (†2004), aki 1960-1975 között a községi tanács, majd az általános iskola alkalmazottja volt.

1968-ban ezen a napon született Tóthné Rabi Ildikó, ki 1986-1993 között a gyógyszertár asszisztense volt. 1991-1992 között a FIDESZ csengelei csoportjának képviselője volt.

1999-ben ezen a napon csatlakozott az Internethez a polgármesteri hivatal.

2002-ben ezen a napon hunyt el Minkó Ferenc, aki 1980-1989 között községi KISZ-titkár volt. Az 1970-es és 1980-as években ő volt a csengelei focicsapat intézője.

25. 1890-ben ezen a napon született Bagi János (†1991), aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

1945-ben ezen a napon született Czakó János, aki 2002-2010 között önkormányzati képviselő. Alapításától tagja a citerazenekarnak. 

1959-ben ezen a napon hunyt el Balog Jenő, aki 1937-1950 között Csengele lelkésze volt.

1988-ban ezen a napon hunyt el Magyar Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1929-1932 között. A Független Kisgazdapárt  csengelei szervezetének 1944-ben választmányi tagja lett. 1940-1949 között az egyházközség képviselő-testületében is tevékenykedett.

1988-ban ezen a napon született Vörös Csilla, akit 2002-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

2004-ben ezen a napon adták át a Faluház melletti 5 lakásos bérházat.

26. 1943-ban ezen a napon született Szőke Lászlóné Simon Erzsébet, aki 1969-1974 között a belterületi iskolában tanított.

1951-ben ezen a napon született Tóth Tamás, aki 1994-1995 között csengelei falugazdász volt.

1963-ban ezen a napon született Gémes Józsefné Hunyadi Ilona († 2008), aki 1982-1986 között az általános iskola napközis tanára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevékenykedett.

27. 1987-ben ezen a napon hunyt el Dorogi Gézáné Csiszár Ilona Györgyi, aki 1959-től a község könyvtárosa volt. 1963-1977 között a közművelődést is szervezte a könyvtárosi munka mellett.

29. 1971-ben ezen a napon született Víghné Juhász Anett, aki a takarékszövetkezet pénztárosa volt Balástyán és Csengelén. 1992-1993 között közművelődési előadó is volt. 1995-től a Korona sörözőt vezeti.

30. 1920-ban ezen a napon született Török Mihály (†1945), aki 1944 novemberében szovjet hadifogságba esett, és ott is hunyt el.

1982-ben ezen a napon született dr. Apró Zsolt jogász, aki 2006-tól önkormányzati képviselő.

2007-ben ezen a napon olasz katolikus delegáció látogat községünkbe Vallo Torinese-ből. 

 

Szeptember

 

1. 1929-ben ezen a napon született Csókási István, aki 1957-1964 között a belterületi ÁFÉSZ-boltot vezette. 1964-1989 között a községi tanács előadója, majd csoportvezetője volt.

1932-ben ezen a napon született Atlasz Henrik, aki az 1952/53-as tanévben a belterületi iskolában képesítés nélküli tanító volt.

1936-ban ezen a napon kezdte meg működését az első lelkész, Jachan Ignác.

1982-ben ezen a napon hunyt el Franczia Antal földműves, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.

1996-ban ezen a napon indult meg az oktatás a művészeti iskolában.

2007-ben ezen a napon a Csengelei Krónikás Egyesület vette át a Csengelei Krónika kiadását.

2. 1933-ban ezen a napon született Angermayer Károly (†1989), aki 1970-1975 között az Egyesület TSZ főkönyvelője volt.

4. 1925-ben ezen a napon született Máté Tóth László pék, akinek 1954-1961 között falunkban volt péksége.

1957-ben ezen a napon hunyt el Katona (Sander) Ferenc, aki az 1920-as évektől volt boltos Csengelén.   

1965-ben ezen a napon született Horváth Lívia, aki 2001-től a művészeti iskola szolfézstanára volt. A rézfúvósokat és a furulyásokat ő kíséri zongorán.

5. 1929-ben ezen a napon született Czibolya Jánosné Laczkó Terézia eladó, aki 1963-1974 között a Honfoglalás majori boltban, 1974-től 1984-ig a belterületi ÁFÉSZ-boltban dolgozott.

1976-ban ezen a napon született Kurucz Edina, aki 2001-től a Csengelei Ifjúsági és Művészeti Alapítvány felügyelő bizottságának tagja.

6. 1911-ben ezen a napon született Kun-Szabó István (†1945) bognár, aki szovjet hadifogságban hunyt el.

1942-ben ezen a napon született Tölgyes Tibor pálosrendi szerzetes, aki 1978-1991 között Csengele plébánosa volt.

1985-ben ezen a napon született Erdélyi Viktória, akit 1999-ben "A csengelei iskoláért plakettel tüntettek ki. A 2003-as nőnapi bálon bálszépének választották.

1976-ban ezen a napon indult meg a szegedi buszjárat a Pántlika úton, de a végállomása méh 8 km-re volt a falutól.

7. 1887-ben ezen a napon született Nyilas Péter, akit 1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.

8. 1922-ben ezen a napon született Horváth Andrásné Szőke Erzsébet, aki 1941-1959 között a Vadgerlési iskolában tanított.

1931-ben ezen a napon született Király Jánosné Kápolnai Julianna, aki a népdalkörnek alapításától tagja.

1947-ben ezen a napon született Törköly Ferencné Vörös Judit, aki 1978-1992 között az ÁFÉSZ benzinkútját vezette.  

1976-ban ezen a napon született Török Gábor, aki 1990-2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

2001-ben ezen a napon szentelte fel Gyulay Endre püspök a templomot.

2001-ben ezen a napon hunyt el Papp Istvánné Papp Terézia, aki 1947-1995 között a belterületi iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette.

9. 1909-ben ezen a napon született Petróczi István, aki a II. világháborús harcokban a Don-kanyarban 1943-ban eltűnt.

10. 1917-ben ezen a napon alakult meg a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület Csengelei Alosztálya.

1927-ben ezen a napon született Terecskei Sándor (†1996), aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.

1950-ben ezen a napon született Czibolya Józsefné Rabi Erzsébet, aki 1973-1974 között az Egyesült Tsz KISZ alapszervezetének titkára volt.  

11. 1943-ban ezen a napon született Rácz Ferencné Buknicz Julianna, aki alapításától tagja a népdalkörnek.

12. 1917-ben ezen a napon született Török József, aki a II. világháborús harcok során ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1985-ben ezen a napon született Pigniczki Erika, akit 2000-ben "A csengelei iskoláért" tüntettek ki. 

1986-ban ezen a napon tartották az első diák sportnapot.

1991-ben ezen a napon a Csongrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vette a Csengele Községi Sport Egyesületet.

14. 1911-ben ezen a napon született Borbály József sümegcsehi lakos, aki a II. világháborús harcokban, 1944-ben Csengelén halt hősi halált.

1922-ben ezen a napon született Szalai József (†1996), akit az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt internáltak. Tagja volt az Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak és nemzetőr is volt.

1943-ban ezen a napon született Varga László, aki 1982-től haláláig a belterületi iskolában tanított. Másodállásban a községi könyvtárat vezette, illetve az iskolai tűzoltó szakkört vezette.

1981-ben ezen a napon volt az első nem egyházi temetés Csengelén, amikor Huszka János hamvait helyezték örök nyugalomra.

15. 1875-ben ezen a napon született Báló Antal Mihály (†1918), aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított.

1944-ben ezen a napon halt meg Horváth András, aki az II. világháborúban, az erdélyi harcok során tüzérségi lövedék becsapódásakor vesztette életét.

1996-ban ezen a napon hunyt el Terecskei Sándor, aki 1963-ban a Kelőpatak Tsz elnöke lett. Az önkéntes rendőri csoport és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is volt.

1998-ban ezen a napon hunyt el Sutka Zoltán, akit az 1956-os magatartása miatt börtönbüntetésre ítéltek. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.

16. 1941-ben ezen a napon születet Tóth-Andor Józsefné Hegedűs Franciska, aki 1983-1996 között dajka volt az óvodában.  

1942-ben ezen a napon született Novák Imre (†2002) kőműves kisiparos.

17. 1992-ben ezen a napon önkormányzati képviselők delegációja utazott Eringbe.

18. 1958-ban ezen a napon hunyt el Pap Antal, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben társelnök, helyettes könyvtáros, majd 1938-tól ellenőr volt.

1971-ben ezen a napon született Tóthné Fekete Gyöngyi, aki 2002-től a polgármesteri hivatal házi gondozója.

19. 1908-ban ezen a napon született Szinok Gábor (†1996), aki 1958-1969 között az Erdősarki iskolában tanított.

1927-ben ezen a napon született dr. Gábris László, aki 1954-1959 között falunk orvosa volt.

1934-ben ezen a napon Szeged polgármestere jóváhagyja Hajdú Répa Jenő és társa motormalmának felépítését.

1961-ben ezen a napon hunyt el Papp Mihály, aki 1934-től Szeged város törvényhatósági bizottságának képviselője volt. Tagja volt a mezőgazdasági bizottság I. csoportjának, és a tanyai szakbizottságnak is.

1977-ben ezen a napon hunyt el Hargitai (Höhn) Imre, aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában,  1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség képviselő-testületének jegyzője volt.

1981-ben ezen a napon hunyt el Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól számos településen tartott beszámolót.

20. 1898-ban ezen a napon született Csúri Mihály (†1959) földműves, aki Csengelén 1948-ban a legjobban teljesítette a beszolgáltatási kötelezettségét.

1900-ban ezen a napon született Franczia Antal (†1982) földműves, aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.

1951-ben ezen a napon született Toldi József élettani professzor, aki 1991-1996 között helyettes dékán volt a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1992-1993 között a JATE Állattani Tanszékét vezette. 

1971-ben ezen a napon született Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász.

21. 1929-ben ezen a napon született Kun Szabó Mihály (†1994), aki 1956-os forradalom alatti tevékenységéért börtönbe került. 1991-ben megkapta az 1956-os Emlékérmet.

1963-ban ezen a napon született Tóth Csaba, aki 2002-től a Csengelei Polgári Kört vezeti.

1984-ben ezen a napon hunyt el Lippai József, aki 1948-ban a felsőcsengelei MDP alapszervezet gazdaságvezetője lett. 1949-től a Népfront Csengelei Népi Bizottságának titkára volt.   

22. 1988-ban ezen a napon a tűzoltóság bezáratta az ÁFÉSZ benzinkútját a villámhárító hiánya miatt.

23. 1904-ben ezen a napon született Tanács Mihály, aki a II. világháború során, 1944 novemberében lőszerszállítás közben hősi halált halt.

1925-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Mészáros Anna (†2009), aki 1977-1984 között a községi tanács alkalmazottja volt.

1973-ban ezen a napon született Kopasz Katalin, aki 2000-től az általános iskola német tanára.

25. 1918-ban ezen a napon született Balogh Józsefné Czibolya Viktória (†2004), az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.

1918-ban ezen a napon hunyt el Báló Antal Mihály, aki 1900-1905 között a Templomhalmi iskolában tanított. 

1922-ben ezen a napon született Antal Ferenc (†1991), aki 1959-től postai kézbesítő volt.

1979-ben ezen a napon született Nemes-Nagy Nelli, aki 2004-től az általános iskolában tanít. 

26. 1932-ben ezen a napon született Nagy Ilona, aki 1953-tól a belterületi, 1955-től a Pántlika úti iskolában tanított.

1967-ben ezen a napon született Nagy Gáborné Borbola Erzsébet, aki 1986-tól tanít az általános iskolában.

27. 1981-ben ezen a napon született Kovács Szilveszter, aki 1996-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.

28. 1970-ben ezen a napon született Árvai Kálmánné Bartucz Klára, aki 1991-1997 között az önkormányzat pénzügyi előadója volt. 1997-től a Vetter Hungary Kft. könyvelője. 

29. 1850-ben ezen a napon született Kordás Mihály (†1949), aki 1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választották. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1961-ben ezen a napon született Hegedűs Imre (†2001), aki 1991-1994 között a csengelei polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt.

30. 1865-ben ezen a napon született Faragó Boldizsár (†1938), aki 1890-1902 között a belsőcsengelei iskolában tanított.  

1967-ben ezen a napon született Törköly Aranka kertész üzemmérnök. 1994-1998 között önkormányzati képviselő volt.

1990-ben ezen a napon volt az első önkormányzati választás. Polgármesternek a korábbi tanácselnököt, Kordás Istvánt választották meg.

1998-ban ezen a napon született Kiss Alexandra, aki a szegedi Vasvári Pál közgazdasági szakközépiskolában tanul. Általános iskolai ballagásakor, 2013-ban megkapta  „A csengelei iskoláért” plakettet.

 

Október

 

1. 1890-ben ezen a napon kezdődött meg a csengelei közoktatás a csengelei (később: Belsőcsengelei) iskolában.

1904-ben ettől a naptól kezdődően 25 évre újra bérbe adták a lejárt bérleteket, és továbbá még 443 holdat mértek ki erre a célra. 

2006-ban ezen a napon rendezték meg a helyhatósági választást, melyen két polgármester- és 22 képviselőjelölt indult. A régi polgármester marad a tisztségében.

2. 1974-ben ezen a napon született Sántáné Czombos Mónika, aki 1994-1995 között képesítés nélküli óvónő volt.

3. 1933-ban ezen a napon született Katona Antal, aki 1997-től tagja a népdalkörnek.

1974-ben ezen a napon született Pigniczki Tiborné Tóth Margit, aki 1996-tól óvónőként dolgozik az óvodában.

4. 2003-ban ezen a napon megrendezett deszki országos minősítésen ezüst fokozatot ért el a népdalkör.

6. 1921-ben ezen a napon született Horváth András (†1944), aki az II. világháborúban az erdélyi harcok során vesztette életét.

1940-ben ezen a napon született Rácz András (†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt.

1944-ben ezen a napon született Varga Lászlóné Tóth Mária, aki 1982-2005 között tanított a belterületi iskolában, 1991-1996 között iskolaigazgató volt. 2003-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

1951-ben ezen a napon született Novák Imréné Rabi Katalin, aki 1984-1994 között az ÁFÉSZ boltot vezette, majd ugyanezt a boltot 1994-2001 között bérelte Kiss Ferenctől. 2001-től az Öregmalom vendéglő melletti vegyesboltot vezeti.

1972-ben ezen a napon született Kopschitz Péter, aki 2002-2003 között a csengelei focicsapat tagja volt.

7. 1918-ban ezen a napon született Hargitai (Höhn) Imre (†1977), aki 1945-1951 között a Belsőcsengelei iskolában, 1963-1964 között a Pántlika úti iskolában tanított. 1945-től kántori tisztséget is ellátott. 1945-1949 között az egyházközség képviselő-testületének jegyzője volt.

1923-ban ezen a napon született Németh János, aki 1945-ben rendőr volt.

8. 1891-ben ezen a napon született Béres János gazdálkodó, aki 1944-től a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja volt. 1948-ban Jani nevű 4 éves arabs telivére a szegedi mezőgazdasági kiállításon első helyezést ért el. 

1922-ben ezen a napon született Tóth István (†2003) bérfűrészelő. 1941-ben avatták vitézzé. 1971-1978 között az önkéntes tűzoltók parancsnoka volt.

9. 1883-ban ezen a napon született Magyar János (†1956) bognár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több tisztséget látott el.

1998-ban három új aszfaltozott utcát adnak át ünnepélyesen.

10. 1940-ben ezen a napon született Vincze János, aki 1986-tól a temető gondnoka. 1998-ban az egyházközség világi elnökének választották. 1994-től önkormányzati képviselő. Fafaragásait több településen mutatta be.

1941-ben ezen a napon elkészült az I. fokú közigazgatási kirendeltség épülete, de a hivatal csak 1943-ban kezdte meg működését.  

1944-ben ezen a napon halt hősi halált Rácz József Kiskunhalason.

1975-ben ezen a napon született Vincze Róbertné Ceglédi Márta, aki 2001-2007 között postai kézbesítő volt.

1991-ben ezen a napon született Sándor Orsolya, akit 2006-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

2004-ben ezen a napon hunyt el Balogh Józsefné Czibolya Viktória, az ÁFÉSZ benzinkút első kezelője.

11. 1893-ban ezen a napon született Balogh József földműves, aki a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége Csengelei Helyi Csoportja vezetőségének póttagja volt 1919. április 27-től.

1898-ban ezen a napon született Gyovai József (†1977), aki az 1950-es években tagja volt a községi tanácsnak.

12. 1924-ben ezen a napon avatták fel Balassa Ernő szegedi festőművész allegorikus képét a csengelei hősi halottak emlékére. A festmény holléte ismeretlen.

1928-ban ezen a napon született Tóth Imre (†2007), aki alapításától tagja volt a népdalkörnek.

13. 1965-ben ezen a napon született Tóth-Andorné Farkas Éva, aki 1988-tól óvónőként, 1996-tól vezető óvónőként dolgozik az óvodában.   

14. 1924-ben ezen a napon a birkajárásból 70 holdat 25 évre bérbe adtak.

1933-ban e napi parancsával a szegedi rendőrkapitány ideiglenesen megszüntette a csengelei kikülönített őrséget, és az ott szolgálatot teljesítőket a Felsőközponti őrszobára osztotta be.

1972-ben ezen a napon született Lantos István, aki 1996-tól tanít az általános iskolában. 2002-től önkormányzati képviselő, 2006-tól alpolgármester.

15. 1925-ben ezen a napon született Bencsik László, aki 1949-ben II. világháborús aknarobbanás miatt életét vesztette.

1947-ben ezen a napon hunyt el szovjet hadifogságban Bozó József csendőr, aki Csengelén született.  

1970-ben ezen a napon hunyt el Szűcs Mihály, aki 1957-1968 között postai kézbesítő volt.

1973-ban ezen a napon született Tóth Gábor, aki 1995-2000 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

16. 1913-ban ezen a napon született Lantos Lukács (†1979), aki 1948-tól tagja volt a DÉFOSZ-zenekarnak.

1967-ben ezen a napon született Csókási László fuvarozó vállalkozó, aki 1994-2000 között a presszó tulajdonosa volt.

17. 1917-ben ezen a napon hozott határozatával Szeged város közgyűlése még egy szülésznői állást szervezett Csengelére.

1923-ban ezen a napon született Papp Istvánné Papp Terézia (†2001), aki 1947-1995 között a belterületi iskolában tanított. 1999-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki. A csengelei népdalkört alapításától haláláig vezette.

18. 1971-ben ezen a napon született Kormányos Sándor, aki 1995-től a Csengelei Gazdakör elnöke. 1998-tól önkormányzati képviselő.

1978-ban ezen a napon született Pigniczki Árpád, aki 1995-2003 között a csengelei focicsapat játékosa volt.

1996-ban ezen a napon hunyt el Horpácsi (Jachan) Ignác, aki Csengele első lelkipásztora volt 1936-tól.

1998-ban ezen a napon tartották az önkormányzati választásokat. A választásra jogosultaknak nem egészen 1/3-a vett részt az eseményen. 

19. 1925-ben ezen a napon született Gémes Lajos (†2008), aki kezdetektől tagja volt a citerazenekarnak.

1931-ben ezen a napon született Gazsovics József (†1997), aki 1975-1988 között az Aranyhomok Tsz elnöke volt. Tagja volt a községi tanács végrehajtó bizottságának.

1940-ben ezen a napon hunyt el Sutka György, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1928-1929 között körgazdája, 1929-1934 között pénztárnoka volt. 

20. 1921-ben ezen a napon született Erdélyi Péter, aki a II. világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált halt. 

1921-ben ezen a napon született Rácz Mihály (†1983), aki az 1960-as évek végén postás volt.

1943-ban ezen a napon született Tóth Györgyné Balogh Mária, aki 1975-1998 között dolgozott a községházán.

1943-ban ezen a napon született Gácser Antalné Bálint Mária, aki 1985-1989 között az óvoda szakácsa volt.

1943-ban ezen a napon hunyt el Dékány József kocsmáros, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület könyvtárosa volt 1936-tól.   

1972-ben ezen a napon született Törköly István, aki 1999-től gátőr.

1988-ban ezen a napon nyílt meg az ideiglenesen bezárt ÁFÉSZ benzinkút.

21. 1936-ban ezen a napon született Csengelén Balogh Károlyné Harmath Rozália, aki az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezetének a főtitkára volt.

1944-ben ezen a napon haltak hősi halált Csengelén Borbály József sümegcsehi, Szigetváry Mihály sáskai és Sípos Gyula tiszaszentkeresztúri lakosok.

1944-ben ezen a napon hunyt el Fehér Józsefné Németh Viktória, aki a II. világháborúban a front csengelei átvonulásakor comblövés miatt elvérzett.

1944-ben ezen a napon Alsócsengele légterében a szovjet légelhárítók lelőttek egy Messerschmidt repülőgépet. A pilóta ejtőernyővel sikeresen földet ért.

1944-ben e nap estéjén a szovjet csapatok birtokába kerül Csengele.

1980-ban ezen a napon hunyt el Nagy Ferenc, aki 1928-1978 között a temető gondnoka volt. 1949-től tagja volt az egházközségi képviselő-testületnek.

2004-ben ezen a napon hunyt el Magyar István, aki kovács- és lakatosmester volt.

22. 1897-ben ezen a napon született Répa Jenő (†1969), aki 1918-tól az 1930-as évek elejéig a Kordás-féle szélmalomban dolgozott molnárként. 1934-ben motormalmot épített. 1928-1932 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület jegyzője volt. 1941-1948 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.  

1938-ban ezen a napon született dr. Varga Ferenc, aki 1972-től gyógyít Csengelén. Jelentős érdeme volt a labdarúgó pálya és az öltőző létrehozásában, valamint a Csengele-Ering kapcsolat kialakításában. 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.

1944-ben ezen a napon esett el a csengelei harcok során Hertelenedi József, aki a Zala megyei Molnári községből származott. A hősök sírjában van eltemetve.

1944-ben ezen a napon a front átvonulásakor fejlövés következtében elhunyt Tisóczki Antal.

1944-ben ezen a napon született Nikolényi György, aki 1968-1972 között a Pántlika úti iskolában tanított.

1950-ben ezen a napon rendezték meg az első tanácsválasztást.

1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák István (†1961), aki rendőr tiszthelyettes volt a Horthy-korszakban. 1936-ban vonult nyugállományba.

 23. 1932-ben ezen a napon született Komjáti Sándorné Csorba Piroska, aki 1956-1973 között a községi tanács pénzügyi előadója volt.

1936-ban ezen a napon született Víg Sándorné Fábián Erzsébet (†1988), aki 1954-1965 között a Kelőpataki iskolában, 1965-1988 között a belterületi iskolában tanított

1937-ben ezen a napon született Bitó József, aki 1961-2002 között Csengelén tanított. 1981-1990 között az MSZMP községi titkára volt. 1994-2006 között önkormányzati képviselő és alpolgármester. 

1943-ban ezen a napon gyilkolták meg Török Sándor esküdtet.

1944-ben ezen a napon gránátrobbanás következtében vesztette életét Horváth Lajos, aki 1940-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1998-ban ezen a napon megérkezet Ering ajándék tűzoltó autója Csengelére.

24. 1945-ben ezen a napon született Forgó Sándorné Tisóczki Erzsébet, aki 1979-1982 között képesítés nélküli dajka volt, majd ugyanott 1988-1998 között főzőnőként tevékenykedett. 

1949-ben ezen a napon hunyt el Kordás Mihály, aki 1880-tól 400 holdon folytatott gazdálkodást. Csengele legnagyobb szélmalma az övé volt. Legtöbb adót fizetőként tagja volt Szeged város törvényhatósági bizottságának. 1935-ben a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület dísztagjának választották. 1941-1944 között tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1961-ben ezen a napon hunyt el Darányi József, aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevékenykedett.

25. 1897-ben ezen a napon született Balogh Károly földműves. 1940-től tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, 1944-től haláláig világi elnökként tevékenykedett.

1959-ben ezen a napon hunyt el Csúri Mihály földműves, aki Csengelén 1948-ben a legjobban teljesítette beszolgáltatási kötelezettségét.

1959-en ezen a napon hunyt el Sutka Pál, aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovácsmunkával is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.

1960-ban ezen a napon született Gyovai József, aki 2002-2004 között a Csengelei Motoros Klub elnöke volt.

1989-ben ezen a napon hunyt el Angermayer Károly, aki 1970-1975 között az Egyetértés TSz főkönyvelője volt.

1994-ben ezen a napon falugyűlés keretében avatták fel a Faluházat.

26. 1961-ben ezen a napon született Csókási Zoltánné Novák Veronika, aki 1982-től – megszakítással az általános iskolában tanít. 1994-1996 között a Fortuna presszót vezette.

27. 1918-ban ezen a napon született Szabó Imre (†1996), aki 1945-ben polgárőr volt.

1920-ban ezen a napon született Gémes Antal, aki 1945-ben rendőr volt.

1933-ban ezen a napon született Frányó Károly, aki 1965-1978 között a Vadgerlési, 1978-1994 közöt a belterületi iskolában tanított. 

1948-ban ezen a napon született Fekete Ferenc, aki 1983-1998 között postai kézbesítő volt.

1950-ben ezen a napon tartotta alakuló ülését a 79 tagú községi tanács.

28. 1965-ben ezen a napon hunyt el Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes, aki 1954-től haláláig Csengelén tanított. 

29. 1908-ban ezen a napon született Pölös István, aki a II. világháborús harcokban – valószínűleg Magyarország területén) halt hősi halált.

1944-ben ezen a napon tűnt el Süli József a II. világháborús harcok során Kiskunfélegyháza és Kecskemét között.  

1956-ban ezen a napon szúrta agyon Szabó Mihály Magony Imrét egy verekedés során.

1960-ban ezen a napon született Bozóné Molnár Éva, aki 1983-1987 között csengelei óvónő volt.

1961-ben ezen a napon született Vörös Tibor, aki 1981-1990 között az Öregmalom vendéglő felszolgálója volt. 1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának vezetője.

1965-ben ezen a napon született Győrfiné Forgó Edit, aki 1979-ben az úttörő olimpia országos döntőjében távolugrásban 5. helyezett lett.

30. 1930-ban ezen a napon született Csőke Imre (†1987), aki az 1950-es évek elején bolti eladó volt, majd postásként is tevékenykedett.

1934-ben ezen a napon született  Magony Imre, akit 1956-ban Szabó Mihály agyonszúrt.

1959-ben ezen a napon született Víg Tiborné Balázs Rozália, aki 2001-től postai kézbesítő.

31. 1931-ben ezen a napon született Kerekes Józsefné Kotormán Erzsébet, aki 1974-1988 között az óvodát vezette. A Hazafias Népfront munkájában is részt vett. 

1965-ben ezen a napon elkészült a Pántlika úti iskola villamosítása.

1976-ban ezen a napon szentelte fel dr. Udvardy József megyéspüspök a ravatalozót a temetőben. 

 

November

 

1. 1957-ben erre a napra készült el a hősök sírja a temetőben.

1962-ben ezen a napon nyílt meg a gyógyszertár.

2. 1996-ban ezen a napon hunyt el Szabó Imre, aki 1945-ben polgárőr volt.

3. 1897-ben ezen a napon kezdődött meg az oktatás a Templomhalmi iskolában.

1956-ban ezen a napon született Kuklisné Vajda Mária, aki 1975-1992 között a községi könyvtárt vezette. A Hazafias Népfront csengelei elnöke volt. 1992-től a családi vállalkozás keretében bolti eladó.

1961-ben ezen a napon hunyt el Sisák P. János, aki 1928-ig a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület elnöke volt. 1929-től választmányi tagként működött tovább.

1973-ban ezen a napon született Szabó Zsoltné Béres Anikó, aki 1993-1994 között képesítés nélküli óvónő volt.

2006-ban ezen a napon és 4-én ünnepelte 75 éves fennállását a római katolikus egyházközség. Ez alkalomra díszes albumot jelentettek meg. Az ünnepi szentmisét Gyulay Endre megyéspüspök mutatta be.

5. 1892-ben ezen a napon a csengelei közlegelőből újabb 1200 holdat adnak bérbe 24 és fél évre.  

1949-ben ezen a napon született Csíkos Józsefné Dorogi Erzsébet, aki 1982-től nyugdíjba vonulásáig az óvoda dajkája volt.

1972-ben ezen a napon avatták fel a kápolna új szárnya, egyben a lelkészséget plébánia rangra emelik.

1986-ban ezen a napon született Rényi Virág, aki 2000-ben megkapta "A csengelei iskoláért " plakettet. 2011-től az általános iskola napközis tanára.

2001-ben ezen a napon hunyt el Hegedűs Imre, aki 1991-1994 között a csengelei polgárőrség vezető helyettese, 1994-1995 között titkárhelyettese volt.

7. 1950-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Papp Rozália, aki 1969-től 2008-ig dolgozott a községházán. 1977-ben megbízott VB-titkár volt.  

1959-ben ezen a napon indult meg a villanyszolgáltatás a községben.

1970-ben ezen a napon született Varga Árpád, aki 1991-től Kuklis András Kis ABC-jében eladó. 1984-ben az úttörő olimpián II. helyezett lett súlylökésben. 1988-ban Belgrádba ezüstérmes lett diszkoszvetésben. 2005-től a polgárőrség csoportvezető-helyettese, 2007-2008 között titkárhelyettese volt. 2006-tól önkormányzati képviselő. 

8. 1914-ben ezen a napon született Szüle Ferenc (†1997), aki 1944-1960 között a motormalom gépésze volt.

1944-ben ezen a napon született Nemere István, a legtermékenyebb magyar író, aki 2001-től Csengelén él. 

1966-ban ezen a napon született Czirok Zoltán, aki 1992-től az általános iskola énektanára, 1996-tól a csengelei művészeti iskola fúvóstanára, és a fúvószenekar vezetője. 2000-ben "A csengelei iskoláért" plakettel tüntették ki.

1985-ben ezen a napon avatta fel az új harangtornyot dr. Udvardy József püspök.

9. 1473-ban ezen a napon kelt adománylevélben Mátyás király elrendelte, hogy a Duna-Tisza közén lévő összes homokos pusztákat a szegediek a kunokkal közösen használják.

1929-ben ezen a napon népes csengelei küldöttség járt Fodor Jenő helyettes polgármesternél, akitől a földbér hátralékok részletekben történő fizetését kérték.

1947-ben ezen a napon született Mészáros János, aki 1986-tól tagja az egyházközségi képviselő-testületnek.

1958-ban ezen a napon az Elnöki Tanács első elnökhelyettese, Nagy Dániel választási nagygyűlést tart a kultúrházban.

1968-ban ezen a napon született Kun-Szabó Tibor, aki 1991-től a Csengele Községi Sport Egyesület elnök-edzője. A Csengelei Polgárőr Csoportnak 1990-1991 és 2005-2009 között csoportvezető-helyettese volt. 2005-ben újra megválasztották erre a tisztségre. 1984-ben az országos ifjúsági bajnokságon súlylökésben első helyezett lett.

10. 1932-ben ezen a napon hunyt el dr. Kertész József, aki 1914-től Csengele első orvosa volt.

11. 1951-ben ezen a napon született Fehér Kálmán, aki 1985-től a szeszfőzdét vezeti.

12. 1947-ben ezen a napon született Nagy Bandó András humorista, aki 1969-től az Egyetértés Tsz építő brigádját vezette.

13. 1923-ban ezen a napon született Gombos Sándor, aki önként jelentkezett katonai szolgálatra, majd 1943. január 20-án a szovjet fronton eltűnt. 

14. 1994-ben ezen a napon hunyt el Túri Imre, aki 1944-1945-ben a rendőrség kötelékében dolgozott, előbb mint polgárőr parancsnok. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választották. 1949-ben a DÉFOSZ titkára lett. 1951-ben a földműves szövetkezet ügyvezetője volt.

15. 1905-ben ezen a napon született Börcsök András (†1987) gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett. 

1918-ban ezen a napon született Kecskés István (†1996), aki postai kézbesítő volt.

16. 1891-ben ezen a napon született Darányi József (†1961), aki 1931-től az iskolagondnokság tagja volt. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek, és esküdtként is tevékenykedett.

18. 1961-ben ezen a napon hunyt el Breinovics Vilmos mérnök, aki 1938-ban a csengelei lelkészlakot tervezte.

1990-ben ezen a napon alakult meg a Csengelei Polgárőri Önvédelmi Csoport (későbbi neve: Csengelei Polgárőr Csoport).

20. 1905-ben ezen a napon született Bagi Sándor (†1963), aki 1934-1936 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt. Az 1940-es években a motormalomban olajütéssel foglalkozott.

2013-ban ezen a napon hunyt el Frányó Károly, aki 1965-1978 között a Vadgerlési, 1978-1994 között a belterületi iskolában tanított.

21. 1895-ben ezen a napon Szeged város közgyűlése 9 új tanyai iskola építését hagyta jóvá, köztük egyet Csengele felső részén. 

1956-ban ezen a napon született Longa István autószerelő mester.

1967-ben ezen a napon hunyt el Fehér György gazdálkodó, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

23. 1994-ben ezen a napon hunyt el Sztankai István ferences szerzetes, aki 1951-1978 között csengelei plébániát vezette.  

24. 1963-ban ezen a napon született Csáki László, aki 1996-ban az országos rally-túra bajnokság H1 kategóriájában II. helyezést ért el.

1968-ban ezen a napon született Vig Tünde Katalin, aki 1987-1988 között a belterületi iskolában orosz nyelvet tanított.

1987-ben ezen a napon hunyt el Börcsök András, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1943-1946 között. 1944-ben a Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett.

25. 1967-ben ezen a napon született Losonczi Árpád, aki 1994-1999 között a csengelei focicsapat tagja volt.

26. 1916-ban ezen a napon született Dorogi Géza (†2006), aki 1951-1977 között az általános iskola igazgatója volt. 2001-ben vasdiplomát kapott.

1945-ben ezen a napon születet Nagy Czirók Gyöngyvér, aki 1980-2006 között az általános iskolában tanított. Tanítványai sikeresen vettek részt a környezetvédelmi és polgári védelmi versenyeken, országos és nemzetközi szinten is. Kitüntették "A csengelei iskoláért" plakettel.   

1975-ben ezen a napon hunyt el Magyar Antal, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.  

27. 1887-ben ezen a napon született Szűcs Mihály (†1960), aki a Szeged-Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület csengelei alosztályának számvizsgálója volt 1917-től.  

1943-ban ezen a napon született Bella László, aki 1972-1975 között az Egyesült Tsz elnöke volt.

29. 1950-ben ezen a napon született Auer Mihály, aki 1978-tól az Aranyhomok  Tsz elnökhelyettese, 1988-ban elnöke lett.

30. 1920-ban e naptól kezdődően tüzelőhiány miatt szünetel a tanítás a Külsőcsengelei iskolában (1921. március 4-ig).

1944-ben ezen a napon hunyt el Balogh Mihály földmunkás, aki 1919-ben a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetsége Csengelei Helyi Csoportjának titkára volt. Csengelén vörösőrként szolgált.

1968-ban ezen a napon készült el a Vadgerlési iskola villamosítása.

2000-ben ezen a napon avatta fel Boross Péter volt miniszterelnök a Csengelét Jászszentlászlóval összekötő aszfaltutat.

 

December

 

1. 1888-ban ezen a napon született Simsay István (†1962), aki 1924-1926 között a csengelei iskolák igazgatója volt.  

1928-ban ezen a napon született Bitó Margit, aki 1953-1959 között a belterületi iskolában tanított.

1940-ben ezen a napon indul meg Belsőcsengelén a postahivatal működése.

2006-ban ettől a naptól Halász Zsolt lett az új falugazdász, aki 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget.

2007-ben ezen a napon Grezsáné Gémes Anikó a "Minden 100 Ft" bolthálózathoz tartozó üzletet nyit a faluban.

2. 1914-ben ezen a napon hunyt el Forgó Jenő az I. világháborúban, a szerb hadszíntéren.

1920-ban ezen a napon született Czibolya János, aki 1949-ben képviselő-testületi tag, majd 1950-1969 között tanácstag lett.

1965-ben ezen a napon született Szabó Ferenc, aki a Móra Ferenc Vadásztársaság vadőre volt. 1995-ben tagja volt a csengelei focicsapatnak.

3. 1925-ben ezen a napon született Csőke Imréné Franczia Julianna, aki 1998-tól tagja a népdalkörnek.  

1992-ben ezen a napon csinálta végig az első csengeleiként papás szülést Csáki Ágnes és Rácz András Vivien nevű gyermekük világra jöttekor.

4. 2004-ben ezen a napon hunyt el Szabó Lajosné Csomor Piroska, aki 1979-től a községi tanács, majd a polgármesteri hivatal előadója volt.

5. 1877-ben ezen a napon született Kiss János (†1965), aki 1929-től a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt.

1951-ben ezen a napon született Olajos Margit, aki 1982-1983 és 1987-1991 között az általános iskola képesítés nélküli napközis tanára, 1983-1987 között a takarékszövetkezet csengelei kirendeltségének pénztárosa volt.

6. 1957-ben ezen a napon született Gémesné Deák Etelka óvónő, aki 1982-1984 között az óvodában dolgozott.

7. 1884-ben ezen a napon született Süli János (†1960), aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület zászlótartója volt 1934-1946 között. Tagja volt az egyházközségi képviselő-testületnek.

1942-ben ezen a napon született Varga Ferencné Gáspár Etelka Ildikó, aki 1972-től csen-gelei ápolónő. Jelentős része volt a Csengele-Ering testvérközségi kapcsolat kialakításában.

8. 1920-ban ezen a napon született Kiss Mihály, aki a II. világháború során ismeretlen körülmények között hősi halált halt.

1943-ban ezen a napon született Bencsik Ferenc, aki 1993-tól a Földkiadó Bizottság elnöke, és 1993-1996 között a Vetter Kft. ügyvezető igazgatója volt.

1971-ben ezen a napon hunyt el Len Péter, aki 1946-ig rendőr volt. 1956-os forradalom alatt a Szegedre küldött bizottság vezetője volt.

2004-ben ezen a napon adták el a faluház előtti díszburkolatot és fahidat.

10. 1920-ban ezen a napon született Bencsik Pál, aki a II. világháborús hadieseményekben eltűnt.

1974-ben ezen a napon született Sziládiné Agárdi Ildikó, aki 1993-1995 között napközis tanár, 1996-1999 között helyettes óvónő volt. 2002-től a takarékszövetkezet pénztárosa volt.

11. 1911-ben ezen a napon született Mészáros Ferenc, aki részt vett a II. világháborús harcokban. Valószínűleg hadifogságban hunyt el.

1988-ban ezen a napon hunyt el Kasza Ferenc, aki postai kézbesítő volt.

1994-ben ezen a napon tartották az önkormányzati választásokat. A szavazásra jogosultak kb. fele vett részt az eseményen. Az új polgármester Sánta Ferenc lett.

12. 1724-ben ezen a napon Szeged város pert indít a kun puszták ügyében a német lovagrend ellen.   

1927-ben renoválás miatt csak ezen a napon kezdődik meg az oktatás a Mételyesi iskolában.

1929-ben ezen a napon született Csillagvári István, aki az 1970-es években a vízművet kezelte.

1942-ben ezen a napon született Tóth Istvánné Stern Teréz, aki 1966-tól a Csöpi presszót vezette, majd az Öregmalom vendéglő vezető-helyettese lett. Az ÁFÉSZ élelmiszerboltjában előbb eladó, majd 1980-tól vezető volt. 1983-tól Csengele és Pusztaszer ÁFÉSZ-ügyvezetője lett.

1971-ben ezen a napon született Szabó Zsolt, aki 2002-2007 között a rendőrség körzeti megbízottja volt.

13. 1891-ben ezen a napon született Tóth István (†1941) földműves, akit 1924-ben vitézzé avattak.

1921-ben ezen a napon született Tisóczki Sándor, aki 1954-től a Lenin Tsz, 1959-től a Március 15. Tsz elnöke volt. 1949-ben a Népfront Csengelei Népi Bizottsága elnökének és a DÉFOSZ titkárának választották meg. 1949-ben egy gazdaküldöttséggel a Szovjetunióban járt, majd tapasztalatairól számos településen tartott beszámolót.

14. 1939-ben ezen a napon született Forgó Jenő, aki 1995-ben nyitotta meg a csengelei benzinkutat. Az 1980-as években tagja volt a községi tanácsnak.  

1995-ben ezen a napon alakult meg a csengelei népdalkör és citerazenekar.

1997-ben ezen a napon hunyt el Törköly Péter, aki előbb tagja volt a községi tanácsnak, majd 1990-1994 között önkormányzati képviselő volt.

15. 1919-ben ezen a napon született Bencsik Sándorné Szarvas Piroska, aki 1965-1974 között a kelőpataki boltot vezette.

1992-ben ezen a napon alakult át az Aranyhomok MGTSZ Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezetté.

17. 1979-ben ezen a napon született Sisák Csaba, aki 1994-ben a megyei atlétikai bajnokságon III. helyezést ért el, majd ugyanezen évben az országos bajnok atlétika csapat tagja volt. 1994-1999 között a csengelei focicsapatban játszott.

19. 1880-ban ezen a napon született Sutka Pál (†1959), aki 1921-1930 között a földművelés mellett kovács munkával is foglalkozott. 1931-ben szatócsboltot nyitott.

1940-ben ezen a napon született Pap Jánosné Kővágó Piroska, aki 1975-1983 a Honfoglalás majori boltot, 1983-1988 között a Csöpi presszót, 1989-től 1994-ig az új presszót vezette.

1942-ben ezen a napon hunyt el Horváth György, aki 1928-tól a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben vezetői tisztségeket látott el. 

1949-ben ezen a napon született Garas Pálné Olajos Mária, aki 1965-1968 között a községi tanács alkalmazottja volt. 1966-1967 között a KISZ-szervezet titkári tevékenységét is ellátta.

1957-ben ezen a napon hunyt el Szabó Mihály, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületnek 1929-től jegyzője, 1934-től 1941-ig ellenőre volt. A Független Kisgazdapárt csengelei szervezetének választmányi tagja lett 1944-ben. Tagja volt a földosztó bizottságnak. Az 1949-es községgé alakuláskor képviselőnek választották meg.

20. 2000-ben ezen a napon hunyt el Rácz András (†2000), aki 1973-1975 között a rendőrség körzeti megbízottja volt.

21. 1912-ben ezen a napon született Papp L. István (†2009), aki 1944-ben polgárőr volt, majd rendőr lett. 1959-ig a községi tanács gazdálkodási előadója volt.

1933-ban ezen a napon született Kordás Istvánné Obajdin Vincencia Ágnes (†1965), aki 1954-től haláláig Csengelén tanított. 

1949-ben ezen a napon elkészül a kibővített községháza. Ugyanezen a napon megalakul Csengele község képviselő-testülete.

22. 1886-ban ezen a napon született Hegedűs István (†1914), aki az I. világháborúban a szerb hadszíntéren hősi halált halt.

2002-ben ezen a napon hunyt el Vörös Rudolf, aki 1962-1970 között a Vadgerlés Tsz, 1970-1972 között az Egyesült Tsz elnöke volt.

23. 1920-ban ezen a napon született Ambrus Ferenc szabósegéd, aki a II. világháborúban, 1943-ban eltűnt.

1967-ben ezen a napon született Csókási Gabriella, aki 1992-1993 között a Szeretetszolgálat elnöke volt. 1995-től az óvoda élelmezésvezetője.

24. 1937-ben ezen a napon született Balassi Pál, aki 1969-1997 között több csengelei tsz főkönyvelője volt. 

2006-ban ezen a napon, a karácsonyi szentmise előtt műsort adott a népdalkör és citerazenekar a templomban.

25. 1949-ben ezen a napon született Ceglédi Jánosné Bárkányi Erzsébet (†2009), aki 1972-től dolgozott a csengelei postahivatalban.

1981-ben ezen a napon született Magyar Erzsébet, aki 2004-től a polgármesteri hivatal alkalmazottja.

26. 1886-ban ezen a napon született Nagy István, akit 1922-ben vitézzé ütöttek. Vitézi telkét Csengelén kapta.

1960-ban ezen a napon születet Vígh Istvánné Essig Éva, aki 1990-től az I. számú háziorvosi rendelő ápolónője.

27. 2008-ban ezen a napon hunyt el Gémes Józsefné Hunyadi Ilona, aki 1982-1986 között az általános iskola napközis tanára volt. Utána két évig közművelődési előadóként tevékenykedett.

 28. 1968-ban ezen a napon született Csákiné Géczi Rozália, aki 1988-1999 között – megszakításokkal – a helyi takarékszövetkezet vezetője volt.  

1970-ben ezen a napon hunyt el Bagi Pál gazdálkodó, aki 1929-1946 között a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület körgazdája volt.

30. 1956-ban ezen a napon hunyt el Magyar János bognár, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesületben több vezető tisztséget töltött be. 1945-ben tagja volt a Földosztó Bizottságnak. Az egyházközségi képviselő-testületben is több tisztséget látott el.

1968-ban ezen a napon született Csíkosné Frányó Mónika, aki 1987-1993 között napközis tanár volt az általános iskolában.

1983-ban ezen a napon született MinkóÁgnes, akit 1998-ban "A csengelei iskoláért" plakettel tüntettek ki.

31. 1934-ben ezen a napon született Kótai László, aki 1954/55-ös tanévben gyakorlóéves nevelő volt a Pántlika úti iskolában.

1946-ban ezen a napon hunyt el a Szovjetunióban Rabi Mihály, aki 1945. április 3-án esett hadifogságba.

1960-ban ezen a napon hunyt el Túri Ferenc, aki a Csengelei Mezőgazdasági Egyesület választmányi tagja volt 1929-től.

2003-ban ezen a napon hunyt el Lippai Viktória, aki 1964-1965 között a Pántlika úti iskolában taníto