Előadás a csengelei kunokról

Dr. Horváth Ferenc  régész mondhatni haza jár Csengelére. 1975-ben a Bogár-háti templomrom és az a körüli temető feltárást végezte, majd az autópálya építés miatti elrendelt kutatás során, 1998-ban  kun vezéri sírt talált a temető közelében. Ez utóbbi munkája világszenzáció lett, ugyanis sok kun előkelőség sírja került már elő, de ez volt az első, melyet szakszerűen, régészek végeztek. 2002-ben jelent meg „A csengelei kunok ura és népe” című könyve. A 2004-es falunapokon „Kunok Csengelén” címmel tartott előadást a faluházban.

A nyugdíjas régész, a szegedi egyetem régészeti tanszékének egykori docense szívesen vette a felkérést, hogy az általános iskolások számára helytörténeti órát tartson. A május 23-án megtartott faluházi rendezvényen az iskola felsős diákjai vettek részt. Dr. Horváth Ferenc most is „Kunok Csengelén” címmel tartott előadást, mint később elárulta, elsőként ilyen korosztály számára.

A régész részletesen beszélt a kunok történelméről, származásáról, magyarországi jelenlétéről. Fotókkal mutatta be a templom és vezéri sír feltárását, az előkerült leleteket, a magyarázó szövegbe bele szőve korabeli eseményekről szóló tudósításokat. Elhangzott az is, hogy a Csengele névvel baj van az utolsó betűje miatt. Csengel ugyan van/volt a kun nyelvben, de a szakemberek a szóvégi „e” betűvel nem tudnak mit kezdeni.  Dr. Horváth szerint elképzelhető, hogy mivel a kunoknak is több törzsük volt, ezért lehet a nem 100 %-os kun eredet. 

Az egy órás előadás után a fiatalok kérdezhettek, majd a régész  három, a Bogár-háti templom romot bemutató füzetet ajánlott fel azok számára, akik Csengelével kapcsolatos kérdéseire válaszolni tudtak.

Az ötödik osztályosok ezután kibicikliztek a templomromhoz, ahol még lehetett kérdezni dr. Horváth Ferenctől. Hirtelen sok amatőr régész lett, és a fiatalok a közeli szántást kezdték átbogarászni. Több csontot és cseréptöredéket is találtak.

A beszélgetések közben elhangzott az is, hogy egy magánszemély finanszírozná az eredeti templom újbóli felépítését, csak ehhez még sokat kell majd egyeztetni az illetékes hivatalokkal. 

A Csengelére „hazajáró” régésszel annyiban maradtunk, hogy tartjuk az eddigi időrendet, és 12 év múlva újabb előadást fog tartani falunkban.

Molnár Mihály fotói a rendezvényről: