Kedves Csengeleiek!

Vasárnap anyák napja volt, rendkívüli anyák napja, amilyet eddig még nem éltünk át. Azok a szerencsés felnőttek, akiknek lett volna kinek vinni virágot, most bajban voltak – meglátogathatják-e édesanyjukat? Közel merjenek-e menni idős szülőjükhöz? Elmaradtak az óvodai-bölcsődei és az iskolai ünnepségek is, a gyerekek nem verselték az oly kedves Anyák napi köszöntőket. Esetleg csak otthon rajzoltak valami szépet édesanyjuknak, a nagyobbacskák pedig talán süteményt sütöttek – így köszöntötték vele az édesanyjukat. Kérem ne feledjék, hogy az élet azonban nem áll meg, csak néha akadályokat gördít elénk. A mi dolgunk pedig az, hogy ezeken túljussunk.

2020. május 4-én a koronavírus-járvány miatti kijárási és egyéb korlátozások nyolcadik hetébe léptünk. Az elmúlt napok legfontosabb híre már a jövőre vonatkozik: a mai naptól elkezdődik a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a járványveszély. Sőt éppen ellenkezőleg! A vidéki korlátozások feloldása miatt nőni fog a találkozások száma és ez újabb, az eddiginél gyakoribb fertőzési lehetőségeket teremthet. Mi annyit tehetünk, hogy védjük továbbra is magunkat és környezetünket a vírusfertőzéssel szemben: kérjük a szájmaszk viselését az üzletekben, gyógyszertárban, piacon és a nyilvános helyeken. Tartsunk legalább kétméteres távolságot egymás között, amit lehet, fertőtlenítsünk, gyakran és alaposan mossunk kezet!

Az Operatív Törzs ajánlásainak figyelembevételével Magyarország Kormánya készül a korábban elrendelt szigorú intézkedések fokozatos feloldására annak érdekében, hogy a gazdasági élet újra meginduljon.

Csengele szerencsére csak egy kis község, de az itt működő üzletek a lakosok számára a bevásárlási lehetőséget jelentik. Számos lakos és az üzletek dolgozói részéről is felmerült az az igény, hogy mi is rendeljünk el szigorú biztonsági intézkedéseket.

Eltekintve attól, hogy magam nem látom ennek kikezdhetetlen jogi lehetőségét, nem is tartanék szerencsésnek erővel rákényszeríteni senkire sem olyan szabályokat, amelyeket a józan ész és saját dolgozóik, valamint vevőik biztonságát– közvetetten tehát a saját gazdasági érdekeiket –mérlegelve saját maguk is alkalmazhatnak, ezért inkább kéréssel fordulok a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői felé:

  • Kérem a kereskedelmi egységek és vendéglátó helyiségek vezetőit, dolgozóit, hogy az eddigi erőfeszítéseikhez hasonlóan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék az üzletek vásárlóit és dolgozóit!
  •  
  • Kérem, hogy üzletekben helyezzenek el felhívást, amely a szájmaszk viselését vagy a száj ruhával való eltakarását kötelezővé teszi!
  • Kérem, hogy hívják fel a vásárlók figyelmét az egymástól való biztonsági távolság fontosságára, és biztosítsák annak betartását!
  • Kérem, gondoskodjanak róla, hogy a vásárlókat személyesen kiszolgáló dolgozóik és pénztárosaik folyamatosan viseljenek maszkot!
  • Kérem, hogy amennyiben módjuk van rá, az üzletben szokásosan végzett fertőtlenítés mellett biztosítsák a vásárlók számára is az üzletbe belépés előtt a kézfertőtlenítés lehetőségét!

A község lakossága nevében előre is köszönöm, ha a tudatos társadalmi felelősségvállalás jegyében figyelembe veszik kéréseimet.

A község lakosait pedig arra kérem – bármennyire is nehéz elviselni a bezártságot – ne induljanak el hosszabb utakra!

Bizonyára ismeretes Önök előtt, hogy május 4-ével kezdődően megtartják az ország középiskoláiban az érettségi vizsgákat. Kérem vigyázzunk az érettségizőkre és a tanárokra is! A vizsgázóknak pedig sikeres érettségit kívánok!

Csengelén a bölcsődei-óvodai ügyeletet megszerveztük, amely munkanapokon biztosított a fertőző betegségben nem szenvedő, egészséges gyermekek számára.

Arra kértük a kisgyermekes szülőket, hogy csak akkor igényeljék az ügyeletet, ha az otthonról történő munkavégzésük nem megoldható, munkába állásuk feltétlenül szükséges és a gyermek felügyeletét semmilyen más biztonságos módon nem tudják megoldani.

Annak ellenére, hogy minden szükséges járványügyi és higiéniai intézkedést megtettünk és megteszünk – mégsem garantálható teljes biztonsággal, hogy a közösségben a gyermek nem fertőződhet meg. Eddig összesen 3 óvodás és 1 bölcsődés gyermek szülője igényelte az ügyeletet.

Önkormányzatunk vásárolni fog gyorsteszteket. Tesztelni szándékozunk az óvodai-bölcsődei ügyeletben dolgozókat, a szociális szektorban dolgozókat, az idősek ellátásával foglalkozókat és nem utolsó sorban orvosi javaslat alapján a fertőzés-gyanús Csengeleieket.

Kérem engedjék meg, hogy a doktornő kérését is továbbítsam Önök felé: Az orvosi rendelés továbbra is csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján lehetséges, mert óránként 4 beteget fogadhatnak személyesen. Kérjük, hogy csak halaszthatatlan esetben keressék fel a rendelőt. Telefonon a nap folyamán bármikor elérhetőek a rendelő munkatársai. A nyomtatványok ügyintézése is megindult, ezt szintén telefonon lehet kérelmezni, itt 5 nap az ügyintézési határidő. Az orvosi ügyelet működése változatlan.

Csengelén eddig 15 személy esetében rendeltek el hatósági karantént, jelenleg közülük már csak 10-en állnak járványügyi megfigyelés alatt.

A tanyagondnokok ellátják továbbra is az időseket és rászorulókat: gyógyszer beszerzését és bevásárlást 23-an kértek, ebédhordást 29 fő kért.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik a hivatal munkatársai mellett segítik munkánkat, Önöknek Tisztelt Lakosok, pedig a felelősségteljes és komoly viselkedést, amellyel a járvány terjedését lassítjuk.

Kérem vigyázzanak magukra a jövőben is!

 

Csengele, 2020. május 4.          

dr. Tóth Tibor

polgármester