Polgárőrség közgyűlése

A Csengelei Polgárőr Csoport 2018. június 8-án tartotta évi közgyűlését a Csengele Ház udvarán felállított sátorban.

Elsőként Bangó Péter polgárőr elnök foglalta össze a 2017-es évben történt eseményeket. Az egyesület sokrétű tevékenységet folytat. Szeptemberben 22 napon át segítették az iskolába járókat. Közterületi figyelő szolgálatot 83 esetben, összesen 739 órát teljesítettek. Rendezvényeket 10 esetben biztosítottak, összesen 1041 órában. A beszámolóban elhangzott, hogy az önkormányzat segítségével, pályázati pénz felhasználásával nagy teljesítményű éjjellátó készülékhez jutott az egyesület. A régi, öreg gépkocsi egy Nissan terepjáróra lett kicserélve.

Az egyesület Felügyelő Bizottságának munkájáról Csókási Jenő FEB-elnök számolt be. Elmondta, hogy a könyvelést könyvelői iroda végzi. Az egyesületi elnök a készpénz felhasználást a pénztárkönyvben rendben végzi, hiányosságot nem tapasztaltak.

Kormányos Sándor polgármester megjegyezte, hogy minden évben elmondja, hogy a polgárőrség csodálatos dolog, és ez Csengelén is jól működik. Minden rendezvényen ott vannak a polgárőrök, szinte már nem is kell őket erre kérni. Az önkormányzati képviselő-testület is elismeri a munkájukat, hiszen ellenvetés nélkül szokták megszavazni számukra a támogatásokat. Külön örül a csengelei és ópusztaszeri polgárőrök jó kapcsolatának. Szép és hasznos dolog, ha egy településen jól működő polgárőrségnek még egy másik is besegít. Végezetül egy nagy tapsot indítványozott a polgárőröknek a faluért végzett munkáért.

A Kisteleki Rendőrkapitányság képviseletében Bánfi Ferenc százados köszönte meg a polgárőrség 2017-ben végzett munkáját. Több mint 180 óra közös szolgálatot láttak el a rendőrséggel. 2018-tól a körzeti megbízottak viszik főleg a közterületek ellenőrzését, és ebben számítanak a polgárőrök, mezőőrök segítségére is.

Batiz István megyei polgárőr elnök szerint a csengelei polgárőrök kimagasló tevékenységet végeznek, jó a kollektívájuk. Örül neki, hogy új autót kaptak, bár ennek jelentős a fogyasztása is. A csengelei elnök, Bangó Péter a megye elnökségben is tevékenykedik, nemrég ifjúsági felelősnek is megválasztották, emellett az Országos Polgárőr Szövetségben is küldött.

A Szeri Polgárőr Egyesület elnöke, Mucsi Antal elmondta, hogy Csengelére úgy jön, mintha családtag volna. Szívesen jönnek Csengelére is a falunapok biztosítására, mert szívélyesen fogadják is őket. Ha több rendezvény lenne, többre is ejönnének szolgálatot adni.

Bozó Béla levezető elnök a felszólalások után szavazásra bocsátotta az elnöki és a felügyelő bizottsági beszámolót. A jelen lévő polgárőrök azokat egyhangúlag elfogadták.

A közgyűlés végén Bozó Béla és Pigniczki Péter 10 éves polgárőr szolgálat után járó, Bangóné Kovács Magdolna és Csáki Lajosné 15 év szolgálat után járó emléktárgyat vehetett át, melyeket a helyi és a megyei elnökök közösen adták át.

A közgyűlés zárásaként  Batiz István meghívta a polgárőröket a bajai országos találkozóra, melyhez ingyenes buszt fog biztosítani a megyei szövetség.

A hivatalos részt vacsora és kötetlen beszélgetés követte.