Régi csengelei gyilkosságok

1860-as évek eleje:

Harangozó Ábelt egyik betyár társa, Gacsi Jóska őlte meg, mivel mások előtt "kapcabetyárnak" nevezte. Holttestét az egyik itató kútban találták meg. Gacsi Jóskát is hamarosan elérte a végzet, egy osztozkodásnál összeveszett új társaival, akik agyonütötték.

1862. február vége:  

Dönti Horváth Péter rablóvezért az egyik társa lőtte agyon a rablott holmin való osztozkodás közben, mert magának nagyobb részt követelt. Hullájára egy csengelei kútban találtak rá 1862. február 27-én.

1862:

A Vasárnapi Újság 1862. március 9-i számában számolt be arról, hogy a csengelei erdőben találtak egy férfi holttestet, mely úriasan volt öltözve. Az ismeretlent fejbe lőtték, és éles fegyverrel is összekaszabolták. A fehérnenműjén M. B. monogramm volt. Az elkövető és az áldozat neve nem vált ismertté.

1884. július 13.: 

Lajkó József és Kopár Sándor fiatal juhászok a   csárdában italoztak. A két juhász azelőtt jóbarát volt, utóbb azonban feszültség támadt köztük egy szép leány, Csóti Erzsébet miatt, akinek mindketten udvaroltak volna. Ő Lajkó Józsefet választotta, a másiknak egyenesen kiadta az utját. A csárdában a két juhász közt erre a tárgyra tért a beszéd s mire kiürültek a poharak, Kopár Sándor szíve úgy megtelt keserűséggel, mint a feje borgőzzel. A beszélgetés heves szóváltássá fajult, de komolyabb következménye nem lett. Lajkó délfelé elhagyta a csárdát s visszatért a nyájhoz. Kopár ott maradt a korcsmában, egészen leitta magát. Tántorogva ment, s vad indulat fogta el. Útja a Lajkó karámja mellett vezette el, a hol a boldog vetélytárs egy gödörben ülve folyton fejéssel foglalkozott. Kopár Sándor gamós bottal rohant Lajkóhoz és leütötte, aki eszméletlenül terült el a földön, vérével pirosra festve a gyepet. Ezzel Kopár, boszuját lehűtve, odább állt. Lajkót eszméletlen állapotban vitték Kistelekre, a hol kiszen-vedett. A gyilkost elfogták és a fenyítő törvényszéknek adták át.

1891 nyara:

A 19 éves Horváth Gábor juhász szerelmi viszonyban volt a birkatenyésztő Lajkó-Varga János feleségével. Erről tudomást szerzett a 60 éves Bóna Antal földműves, amiért Horváth nagyon mérges lett, és véres leszámolásra készült. Tervébe beavatta a 18 éves Dudrai-Szabó Józsefet és a 16 éves Kakas Józsefet, akik vállalkoztak a gyilkosságra. Amikor az öreg Bóna hazafelé tartott a kisteleki vásárból Felsőcsengelére, a három fiatal megtámadta. Vasrúddal ütelegelték, majd amikor összeesett, hétszer beledöfték a késüket, végül elvágták a nyakát. A holttestet elrejtették, de egy hatéves kislány megtalálta, és a környéket fellármázta. Amikor a három fiatalra terelődött a gyanú, Kakas József beismerő vallomást tett. Mikor a másik két elkövetővel szembesítették, akkor azok is elismerték tettüket. A szegedi fogházba kerültek. Büntetésükről nincs információ.     

1909. augusztus 8.:

A hírhedt garázda és tolvaj Rozsnyai Istvánt egy verekedés során Franczia József mellbe szúrta késével. Úgy tünt, hogy felépül, de szeptember hónapban mégis belehalt sérülésébe. Francziát jogos védelem miatt felmentették.

1924 nyara:

A lejárt csengelei bérföldeket árverezték újra, melyre nagyon sokan jelentkeztek. Kovács Vince Ördög Sándor nevű sógorát olmos végű bottal agyonütötte, mert tulzottan magas árat ajánlott a bérföldért.

1930. szeptember 8.:

A Halász-kocsmában bál volt, melyen megjelent Balogh István és a jászszentlászlói születésű Biczók István. Mindketten azonos lánynak udvaroltak, és ezen összevesztek. A barátok még ekkor szét tudták választani őket. Tizenegy óra tájban vége lett a mulatságnak, és mivel Biczók táncolt utoljára a lánnyal, ő kísérte haza. Balogh követte őket, és a 601. számú tanyánál újra összeverekedtek, és előkerültek a bicskák is. A küzdelemben Balogh kése Biczók szívébe fúrodott, aki azonnal meghalt. A tettest még az éjszaka folyamán őrizetbe vették. Hét év fegyházra ítélték.

1931. november 15.:

Máté János és Váradi József sógorok voltak, viszont régóta ellenségeskedtek egymással. Mivel a tanyájuk egymás mellett volt, gyakori volt közöttük a veszekedés. Az említett napon is szóváltásba kerültek, majd Váradi József egy akácfahusánggal úgy fejbe vágta Máté János 47 éves gazdálkodót, hogy beszakadt a koponyája. Életveszélyes állapotban kórházba szállították, ahol néhány nap múlva meghalt. Váradi ellen halált okozó testi sértés miatt indítottak eljárást. 

1932 nyara:

Bagi Ilona és Fodor Ilona egy legényen veszett össze, ezért egymást karókkal bántalmazták. Bagi Ilona a helyszínen meghalt, Fodor Ilonát súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

1933. április 23:

Április 24-én reggel fedezték fel a csengelei tanyák között, az út szélén, szétvert fejjel a 23 éves Kocsis Rozáliát. A nyomozás során megállapították, hogy korábbi udvarlója, a 26 éves Kószó Mihály megleste a bálból hazafelé tartó lányt. Felajánlotta, hogy hazakíséri. Útközben azonban összevesztek. Ekkor Kószó egy tégladarabbal addig verte a lány fejét, amíg élet volt benne. Az elkövető beismerő vallomást tett.   

1933. május 30-án reggel Kurucsai Sándor tanyaszomszédai arra figyeltek fel, hogy onnan rettenetes sikoltozás hallatszik. Mikor a szomszédok behatoltak a tanyai lakásba, azt látták, hogy a gerendára fel van akasztava a 4 éves Kurucsai József, Kurucsainé pedig a a 3 éves kislányát kergeti a szobában, aki sikongva próbál menkülni előle. A dühöngő anyát megfékezték, és levágták a gerendára felakasztott gyermeket, de benne már nem volt élet. Orvosi megállapítás szerint pillanatnyi elmezavarában követhette el az anya a gyilkosságot, ezért elmegyógyintézetbe szállították.  A tragédia előtt néhány nappal Kurucsai Sándor elhagyta a tanyát, feleségét és két gyermekét. Az asszonyt ez rendkívül elkeserítette, és azon kívül nagy nyomorban éltek, már napok óta nem volt mit enniük, valószínűleg ettől őrülhetett meg a szerencsétlen asszony.

1934. november 13-ra virradó éjszaka:

A 62 éves Szűcs Mihály tanyáján lakodalom volt, mostoha lánya ment férjhez a 26 éves Bite Istvánhoz. Az apósnak nem volt ínyére az új frigy, ezért összeszólalkozott vejével, és egy tollkéssel lágyékon szúrta. Bite István néhány perc alatt elvérzett.

1936 júniusa:

Faragó Jenőné szül. Vincze Mária 44 éves asszonynak gyermeke született, amely azonban nyomtalanul eltünt. A nyomozás során Faragóné bevallotta, hogy elásta a kicsit, de azzal védekezett, hogy az halva született. A vizsgálat azonban megállapította, hogy műtéti beavatkozás történt, és ennek során okozott sérüléseibe pusztult el. Az asszonyt őrizetbe vették. További sorsáról nincs információ.

1936 novembere:

Gulyás Mihályné 42 éves asszony régóta haragos viszonyban volt a szomszédjával. A szomszéd 12 éves kislánya, Kuruc Eszter gúnyolta és a nyelvét öltögette Gyulyásnéra, aki erre annyira dühös lett, hogy kapával agyonverte. Az elkövetőt őrizetbe vették.

1937 január:

A 69 éves Kurucz János és a 75 éves Bálint Ferenc fiatal koruk óta vetélytársa volt egymásnak, mert ugyanannak a leánynak udva-roltak. Akkor bosszút esküdtek egymás ellen és valahányszor találkoztak, mindig verekedésre került sor közöttük. öregkorukban sem tudták elfelejteni a fiatalkori haragot. Egy kocsmából kijövet összeverekedtek. Kurucz a verekedés hevében felkapott egy hatalmas követ és azt Bálint fejéhez vágta. A kő betörte az öregember koponyáját és Bálint nyomban meghalt. Az öreg Kuruczot letartóztatták.

1939 tavaszán:

Az egyik csengelei kocsma udvarán Nemes Nagy József, Nemes Nagy János, Molnár János és Túri József botokkal és szódásüvegekkel agyonverték Pap Pétert. 

1939. augusztus 13-án este:

A 9 éves Nagy József hazefelé tartott az erdőben. Már majdnem kiért az erdőből, amikor egy orvvadász, Túri Ferenc vadászfegyverének golyója eltalálta. A tettes több napig bújkált, míg elfogták. Azzal védekezett, hogy a gyereket nyúlnak nézte. Állítását elfogadták, így gondatlanságból elkövetett emberölés miatt vonták felelősségre.

1940. május 25:

A Dékány-kocsmában szórakozott a három Túri testvér: József, István és Ferenc. A vendéglő udvarán eset 6 óra tájban szóváltás után Túri Ferenc egy pumpával tösször megütötte Hell Dezsőt. Egy bottal és egy szódásüveggel Hell segítségére sietett barátja, Törköly Mátyás, Hell pedig zsebkésével és egy furkósbottal védekezett. A 28 éves Túri József és a 29 éves Túri István koponyaalapi törést szenvedett, és két napra rá a kórházban meghalt. Túri Ferenc könnyű sérüléseket megúszta a verekedést.. Törköly Mátyást két rendebeli, halált okozó súlyos testi sértés miatt 18 hónapi börtönre ítélték, Hell Dezsőt pedig egy év szabadságvesztésre. Törköly Mátyás amnesztiát kapott azzal a feltétellel, hogy frontszolgálatot kellett vállalnia.  

1943. október 23.:

Egy cipőjegy körüli vita során Kun Szabó Jenő 19 éves gazdálkodó egy 22 cm hosszú késsel combján és vállán megszúrta a 60 éves Török Sándor gazálkodót, esküdtet, aki a helyszínen elvérzett. Az elkövető régóta haragudott Törökre, mivel a belvízvédelmi munkákra Kun Szabóék fogatát is igénybe vetette. Kun Szabót 3 évi börtönre ítélték.

1956. október 29.: A forradalmi események alatt, egy verekedés alkalmával Szabó Mihály hátbaszúrta Magony Imrét. Tettéért 10 évi börtönt kapott.