Szűk körű megemlékezés az I. világháború hősi halottairól

2018-ban avatták fel a temetőben az I. világháborús emlékművet, melynek megvalósulásában oroszlánrésze volt az egykori csengelei pedagógusnak, Takács Zsoltnak. Azóta minden év május első szombatján megemlékeznek az elesett hősökről, az idei sem maradt el a járvány ellenére. Igaz, kisebb létszámban, de egyházi szertartás keretében, az egészségügyi védőtávolságok betartásával a rendezvényt megtartották.

A köszöntő után a magyar és felvidéki himnusz hangzott el, majd Takács Zsolt emlékezett meg a csengelei hősi halottakról. Beszédében elmondta, hogy soha nem volt könnyű magyarnak lenni. Az ősök szeretetből merítve tudták átélni a nemzethalál közeli állapotokat, a háborút, a megszállást, a hadifogságot és a járványokat. A magyar nép hite szerint a megmaradása Istentől való. A megemlékező elmondta azt a friss hírt is, hogy sikerült a szívlövésben 1916. április 14-én hősi halált halt Gurdics Gábor nyughelyét tisztázni egy szlovén alapítvány segítségével. A két és féléves levelezés alapján kiderült, hogy a Tolmin melletti Locse temetőjében nyugszik. Sokan tömegsírokban alusszák örök álmukat, de a névtelen hősök emléke időtlen időkig élni fog a nagy magyar Alföldön. Takács Zsolt megemlékezett arról is, hogy május 9-én van egy másik jeles nap, a nácizmus felett aratott győzelemé. Milliók haltak meg a harcok során, a legnagyobb áldozatot a szovjetek hozták, 22 millió fős a veszteséglistájuk, közte 14 millió katonával.

Az áldozatok többsége jogán elhangzott két orosz dal: Alexandrov Dicsőséges háborúja és Garikova Búcsú a hősöktől.

A 2017-es év énekesnője, Kovács Nóri következett ezután. Ő három dalban a határon túlra szakadt magyarságról és a hazaszeretetről énekelt.

Az idei évben nem volt koszorúzás, helyette Csengele község nevében dr. Tóth Tibor polgármester egy mécsest helyezett el az emlékműnél.

Hankóczy Gergely őrnagy, református tábori lelkész János evangéliumából idézett, a földbe került búzaszemről. Ha nem áldozza fel magát a mag, akkor egyedül marad, ha feláldozza, akkor szaporodni fog. A hősi halottak olyan példát hagytak maguk után, mely méltó a megemlékezésre. Ők nemzetben, hazában gondolkodtak. A mai korban elszaporodott a befelé fordulás, az önzés. Pedig a Biblia arról ír, hogy szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat! Vagyis közösségben kell az embernek élnie.  

Végezetül a Székely himnusz és a Szózat hangzott el, majd a megemlékezés a Magyar takarodó trombitaszójával ért véget. A lakosság köréből ketten emlékeztek meg 1-1 szál virággal a csengelei hősökről.