Trianoni megemlékezés az I. világháborús emlékműnél

Esemény: 
2020, Június 4 - 16:30

Nemzeti összetartozás napja  

2020 június 4-én (csütörtök)  16 óra 30 perckor  Csengele temetőben 
Magyar Nemzetre,  Magyarországra  rákényszerített  gyalázatos  100. évfordulójához érkezett  a Trianoni békediktátum 
Ebből az alkalomból Csengelén is megkondulnak a harangok 
A Nemzet alapegységei: a családok ezreinél az összetartozás, lélek lángjai gyúlnak fel ( mécsesek )
temetőkben a hozzátartozók síremlékéinél és  otthon a teraszokon is
A közös összetartozás, lélekláng meggyújtása , megemlékezés és mécsesek elhelyezése 
Csengele temetőben az Emlékmű  Trianoni emléktáblájánál lesz
( régi bejárat felőli oldalnál ) 
 
Szívünkben gyüjts tüzet. Adj új erőt Úrunk az álmot üzd el, mécsünknek pislogó tüzét Lelked gerjesztje fel  !
..kevés élő tanúja látta viszont a magyar nemzet ezer éves határait, a Kárpátokat, amelynek épségéért a magyar nemzet oly mérhetetlen vérözönt áldozott... 

idegen földben alusszák a legszebb álmot, boldog nagy Magyarországról. Nyugodjatok békével, a ti álmotok valóra fog válni, a magyar nemzet történeti hivatását be fogja tölteni

... A ti szellemetek örökké élni fog utódaitokban; hozzátok szállnak gondolataink, hogy erőt és hitet adjatok azoknak a szent céloknak kivívásához, amelyekért küzdöttetek és hősi halált haltatok.